Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

    Кафедра була створена у вересні 1989 року як  кафедра фінансів галузей народного господарства. У березні 1992 р. вона була перейменована у кафедру фінансів підприємств і страхової справи. У жовтні 2002 р. з кафедри був виокремлений блок страхової справи і вона отримала назву кафедра фінансів підприємств. У зв’язку з модернізацією напрямків науково-дослідної роботи та освітньої діяльності, у січні 2014 р. кафедра була реорганізована у кафедру корпоративних фінансів і контролінгу.

  Місія кафедри вбачається у генеруванні наукових розробок у сфері корпоративних фінансів і контролінгу та їх імплементації  у процес підготовки фахівців світового рівня та у практичну діяльність підприємств.

   Мета кафедри полягає у забезпеченні конкурентоспроможної освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері корпоративних фінансів і контролінгу.

       Завдання кафедри:

-         здійснення  наукових розробок у сфері корпоративних фінансів та контролінгу;

-         забезпечення якісної підготовки фінансистів, які відповідали б запитам практики;

-         якісне викладання дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів;

-         забезпечення міжнародної співпраці з  профільними кафедрами університетів-партнерів;

-         здійснення підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації;

-         науково-методичний супровід наукової та освітньої діяльності;

-         розбудова партнерських стосунків з підприємствами та організаціями.  

 

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів по очній і заочній формах навчання. Як випускаюча кафедра зі спеціальності «фінанси і кредит», вона забезпечує функціонування двох магістерських програм:

«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та 

«Фінансовий контролінг».

 

Іноземні партнери кафедри:

- Institute of Management Accounting (Philipps-Universität Marburg, Germany)

-  Chair of Finance and Control  (Georg-August-UniversitätGöttingen, Germany)

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси підприємств

Дисципліна викладається на 3-му курсі, а обирається для вивчення студентами 2 курсу

Корпоративне бюджетування

Корпоративне бюджетування

Дисципліна викладається на 4-му курсі, а обирається для вивчення студентами 3курсу 

Анотація дисципліни
Корпоративне бюджетування

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, яка є випускаючою кафедрою за магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та «Фінансовий контролінг» пропонує студентам вибіркову дисципліну «Корпоративне бюджетування»

Фінансовий аналіз підприємств
Корпоративні фінанси

Дисципліна викладається на 4-му курсі, а обирається для вивчення студентами 3 курсу

Дью Ділідженс

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу пропонує студентам вибіркову дисципліну «Дью Ділідженс» у співпраці з однією з найбільших аудиторських компаній KPMG. Провідні експерти галузі з України та Німеччини будуть запрошені в якості ключових спікерів. Після завершення курсу студенти отримають сертифікат участі від KPMGі КНЕУ, а найкращій команді студентів буде запропоновано представити результати своїх досліджень у головному офісі KPMGу Києві

Фінансова діяльність підприємств
Бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)
Оподаткування підприємства
Дисципліни магістерського рівня
Фінансовий менеджмент

 

 Мета вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні знання та практичні навики управління фінансами підприємств (організацій).

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Мета вивчення дисципліни - отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо управління фінансами малих підприємств в умовах ринкових відносин.

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Мета вивчення дисципліни - отримання знань і практичних навичок з питань управління оподаткуванням суб’єктів підприємництва для запобігання та зменшення негативного його впливу на їх фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан; поглиблене вивчення оподаткування підприємств різних сфер діяльності (виробничої, торгівельної, банківської, страхової, фінансової).

Управління фінансовою санацією підприємства

Мета вивчення дисципліни - отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Фінансове посередництво

Мета вивчення дисципліни – надання студентам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які б дозволили отримати високий рівень кваліфікації у вищезгаданій сфері діяльності, а також набути практичних навичок щодо застосування отриманих знань.

Фінансовий контролінг

   Дисципліна “Фінансовий контролінг” входить до складу вибіркових навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси і кредит” за усіма магістерськими програмами та є обов’язковою для магістерської програми «Фінансовий контролінг».

   Предметом вивчення дисципліни є теоретичні засади, методи та інструментарій фінансового контролінгу в бізнесі

Financial Risk Management
Контролінг ризиків
ERP в системі фінансового контролінгу
Управлінський облік в системі контролінгу
Внутрішній фінансовий контроль
Вартісно-орієнтоване управління фінансами
Розклад занять викладачів
Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г каб. 075
Завідувач кафедри Терещенко Олег Олександрович тел. 044 (371-62-68)
Кафедра тел. 044 (371-62-32), 044 (455-69-04)
Електронна адреса: kfip@kneu.edu.ua
 

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу запрошує на навчання за магістерськими програмами!