КНЕУ - Освітня програма «Корпоративні фінанси»

Факультет фінансів

Освітня програма «Корпоративні фінанси»

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Cпеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація Корпоративні фінанси)

     

     Шановний абітурієнт!

             Якщо Ти стоїш на порозі вибору економічної освіти, вирішуєш дилему "навчання за кордоном" чи "вступ у провідні київські вузи", наводимо низку аргументів, які допоможуть прийняти тобі вірне рішення:

 •  у 2018 році на вимогу сьогодення вперше в Україні відкрито спеціалізацію «Корпоративні фінанси», аналог найпопулярнішої у світі освітньої програми «Corporate finance» (те саме «Business Finance»), що реалізується у провідних європейських та американських вузах, таких як Harvard University (USA), University of Konstanz (Germany), University of Liverpool (Great  Britain), Maastricht University (Netherlands) та багатьох інших;
 •  навчальна програма «Корпоративні фінанси» (або «Фінанси бізнесу») націлена на набуття бакалаврами компетенцій та вимог, які висуваються роботодавцями, у першу чергу, світовими консалтинговими, інвестиційними, аудиторськими компаніями і міжнародними корпораціями, а диплом бакалавра даної спеціалізації за набором дисциплін і кількістю кредитів визнається в європейських країнах;
 •  усі дисципліни професійної підготовки викладаються українською та англійською мовами, що дає змогу студенту впродовж навчання як на бакалавраті, так і в магістратурі постійно підвищувати рівень фахової англійської мови, без якої в наш час неможливо побудувати кар’єру першокласного фінансиста;
 •  студенти, яких було зараховано на бюджетні місця денної форми, можуть в будь-який час за власним бажанням перевестися на заочну форму, або паралельно здійснювати навчання закордоном, залишаючи за собою бюджетне місце в КНЕУ; 

Детально про умови Вступної кампанії 2018 у КНЕУ

 

 •  найкращі студенти мають можливість проходження стажування у ряді компаній Німеччини та Польщі (зокрема, в Ernst&Young, PWC), та отримувати гранти від європейської комісії та інших міжнародних організацій на включне навчання в університетах Німеччини, Австрії, Швейцарії, США за програмами академічного обміну;
 •   якщо абітурієнт отримав бали зно, яких не вистачило для того, аби поступити на бюджет, варто наголосити, що вартість навчання на контрактній основі у КНЕУ на факультеті фінансів є цілком доступною на відміну від інших київських вузів і становить всього 12250 грн на денній формі, 5750 грн на заочній формі, а також 5600 грн коштує дистанційне навчання;
 •   Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана забезпечує усіх студентів, хто не мешкає у Києві, комфортабельними гуртожитками, що розташовані поблизу учбових корпусів;
 •   наявність військової кафедри у КНЕУ, власного спортивного комплексу з басейном і стадіоном, численних гуртків для розвитку творчого й спортивного потенціалу студентів, робить студентське життя цікавим, корисним, активним і незабутнім...

     Отримавши диплом бакалавра за даною спеціалізацією, випускник гарантовано зможе:

 • управляти доходами, витратами й прибутком великого, середнього та малого бізнесу, а також банківського й інших секторів економіки;
 • здійснювати фінансово-інвестиційний аналіз, облік за національними та міжнародними стандартами, бюджетування на рівні підприємств;
 • вести діалог з бізнес-партнерами різних країн зрозумілою всім «фінансовою мовою»;
 • отримати прикладні вміння з дью ділідженсу, банкінгу, міжнародної економіки та права, екаунтингу, фінансової аналітики, оподаткування бізнесу;
 • використовувати блокчейн технології (цифрові активи, криптовалюти) у розрахунках між контрагентами та в управлінні Business Finance;
 •  продовжити навчання у магістратурі за такими програмами, як «Corporate Financial Management» (english), «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Фінансовий контролінг», «Фінансування інвестиційних проектів», після чого вступити до аспірантури за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит» і, захистивши кандидатську дисертацію, отримати диплом PhD (доктор філософії).

     

     Попит на випускників кафедри корпоративних фінансів і контролінгу багато років стабільно перевищує пропозицію!

     Це є результатом високої якості підготовки фахівців і широкої сфери застосування отриманих знань, вмінь та навичок, адже спеціаліст Business Finance може працювати:

     - у сфері вітчизняного та іноземного корпоративного бізнесу – на посадах спеціаліста фінансового відділу, казначея, аналітика, економіста з планово-аналітичної роботи, фінансового менеджера, спеціаліста відділу фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту;

    -  у фінансових установах та сфері консалтингу – на  посадах фінансових консультантів і аудиторів, кредитного експерта, аналітика з інвестицій, інспектора зі страхування, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, менеджера із фінансового лізингу, інспектора з оцінки вартості;

    - в державних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та міжнародних інвестицій, аналітика з фінансово-економічної безпеки, податкового консультанта, економіста, працівника контрольно-ревізійного відділу.

 

Долучайтеся до нас! Ви станете першокласним фінансовим менеджером та аналітиком нового покоління!

Роботодавці конкурують за наших випускників ще до отримання диплому!

 

Дисципліни навчального плану підготовки бакалавра корпоративних фінансів


I курс

     Вступ до спеціальності, Англійська мова, Фізичне виховання, Українознавство, Психологія, Прикладна інформатика, Вища математика, Філософія, Підприємництво (Економіка підприємств),  Менеджмент, Мікроекономіка, Макроекономіка.

     Іноземна мова з поглибленим вивченням*, Друга іноземна мова (німецька, англійська, польська, французька)*


II курс

     Менеджмент персоналу, Маркетинг, Статистика, Інвестування, Прикладне моделювання (Економетрика), Право.

     Фахова іноземна мова*, Управління кар’єрою*, Фінансова математика*, Бізнес-інформатика*, Фінансове моделювання в бізнесі*, Соціологія*, Блокчейн технології у фінансуванні бізнесу*, Бізнес-лінгвістика*, Рекрутинг персоналу*, Фінансове право*.


III курс

     Гроші та кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік, Фінанси підприємств, Міжнародна економіка, Фінансовий ринок, Фінтех у малому та середньому бізнесі, Банкінг.

     Фахова іноземна мова*, Грошово-кредитні системи зарубіжних країн*, Корпоративне право*, Управління конфліктами*, Інвестиційне кредитування*, Міжнародні фінанси*, 1С Бухгалтерія*, Фінансова діяльність корпорацій*, Вирішення господарських спорів*, Фінансові інвестиції*, Експертна оцінка майна*.


IV курс

     Корпоративні фінанси, Податкова система, Страхування, Фінансово-інвестиційний аналіз, Корпоративне бюджетування, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Фінансовий контролінг.

     Фахова іноземна мова*, Аудит*, Фінанси страхових організацій*, Торгівля цінними паперами*, Оподаткування великого бізнесу*, Іпотечний ринок*, Дью Ділідженс*.


Примітка: Зірочкою позначені дисципліни за вибором студента.

          

Дізнатись про кількість бюджетних місць на 2018 р.

Дистанційна форма навчання у КНЕУ 

Інші освітні програми та спеціалізації КНЕУ

Читайте останні новини: Основні дати Вступної кампанії 2018

 

КОНТАКТИ

Навчання студентів за ОП "Корпоративні фінанси" здійснюється за адресою:

м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, 3 корпус КНЕУ (метро Берестейська)

ГАРАНТ Освітньої програми Бабяк Наталія Дмитрівна, тел. +38 (050) 312-61-52

Відповідальний секретар приймальної комісії Скакальський Юрій Сергійович, тел. +38 (097) 567-38-63 

Остання редакція: 11.07.18