Факультет фінансів

ПІДСУМКИ 84-Ї НАУКОВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 06 Червня 2017р.

Підсумки роботи платформ «КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ» та «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ» кафедри корпоративних фінансів і контролінгу  84-ї наукової студентської конференції   «ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ УКРАЇНИ»

 

15 травня 2017 року на кафедрі «Корпоративних фінансів і контролінгу» спільно з Інститутом фінансового контролінгу відбулася 84-та студентська наукова конференція «Інноваційний процес соціально-економічного прогресу України». В ході конференції, студенти виступили зі своїми презентаціями, в яких було висвітлено сучасні тенденції розвитку корпоративних фінансів та фінансового контролінгу в Україні.  Конференцію було поділено на 2 платформи – «Корпоративні фінанси» та «Фінансовий контролінг».

 

На базі платформи «Корпоративні фінанси», де модераторами виступили  Поддєрьогін Анатолій Микитович та  Іващенко Алла Іванівна, 20 студентів фінансово-економічного факультету презентувало результати своїх досліджень, а саме:

 

1. «Біхевіористичний підхід до управління інноваційним ресурсом корпоративних підприємств»

Бобильова Катерина, Гуппал Никита, 4 курс,

спец. 6508, група ФІН-409

Науковий керівник – к.е.н., доц. Грицино О.М.

 

2. «Дискримінантні моделі банкрутства підприємства»

Бойко Роман, 2 курс, спец. 8508,група ФІН-209

Науковий керівник – к.ф.-м.н.,доц. Волощук С.Д.

 

3. «Фінансова безпека і шляхи "забезпечення"»

Бондарчук Вікторія, 4 курс, спец. 6508, група ФІН-410

Науковий керівник – к.е.н., доц. Грицино О.М.

 

4. «Кредиторська заборгованість та її вплив на фінансовий стан підприємства»

Борищук Аліна, 5 курс, спец. 8508/1, група  ФМБ-506

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Мельник К.В.

 

5. «Переваги та недоліки існуючих моделей оцінки кредитоспроможності позичальників і їх вплив на кредитні ризики банків»

Хоменко Аліна, 4 курс, спец. 6508/1, група КРД-401

Науковий керівник – к.е.н., доц. Куліш А.П.

 

6. «Проблеми залучення фінансових ресурсів у процесі інвестиційної діяльності українськими підприємствами»

Василенко Марія,4 курс, спец. 6508, група ФІН-409

Науковий керівник – к.е.н., доц. Грицино О.М.

 

7. «Оптимізація структури капіталу торговельних підприємств»

Галаган Ліна, 4 курс, спец. 6508, група ФІН-406

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

8. «Проблеми кредитування реального сектору економіки та їх наслідки»

Марченко Анна, 4 курс, спец. 6508/1, група КРД-401

Науковий керівник – к.е.н., доц. Куліш А.П.

 

9. «Динаміка вартості акцій українських публічних компаній»

Коротич Катерина, Матвійчук Діана, 3 курс,

спец. 6508, група  ФІН-310,

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Корнилюк А.В.

 

10. «Кредитні ризики і заходи щодо їх мінімізації»

Тригубенко Анна, Матвієнко Лариса, 4 курс, спец. 6508/1, група КРД-401

Науковий керівник – к.е.н., доц. Куліш А.П.

 

11. «Діагностика фінансового стану в антикризовому управлінні підприємством»

Підручняк Роман, 5 курс, спец. 8508/1, група ФМБ-504

Науковий керівник – к.е.н., проф. Поддєрьогін А.М.

 

12. «Особливості формування прибутку малого підприємства з урахуванням конкурентних переваг ТОВ “Квантум Електрік”»

Садовський Владислав, 5 курс, спец. 8508/1, група ФМБ-506

Науковий керівник – к.е.н., доц. Іващенко А.І.

 

13. «Інструменти податкової оптимізації в сучасних умовах господарювання»

Самолюк Ольга, 4 курс, спец, 6508, група ФІН-406

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

14. «Інноваційні діагностичні продукти в прогнозуванні банкрутства підприємств»

Свистун Дарина, 5 курс, спец. 8508/1, група ФМБ-505

Науковий керівник – к.е.н., доц. Островська О.А.

 

15. «Вибір інвестиційної стратегії підприємства (на прикладі ПАТ "Веско"»

Харченко Євгеній, 5 курс, спец. 8508, група ФМБ 505

Науковий керівник – к.е.н., доц. УшеренкоС.В.

 

16. «Особливості ворожого поглинання компаній в Україні»

Грушевський Родіон, Батюта Анастасія, 4 курс,

спец. 6508, група ФІН 405

Науковий керівник – асист. Євтушенко М.В.

 

17. «Data Science в корпоративних фінансах»

Кот Вікторія, 4 курс, спец. 6508, група КРД 401

Науковий керівник – к.е.н., доц. Куліш А.П.

 

18. «Сьогоденні реалії страхування життя в Україні та можливості удосконалення моделі на прикладі високорозвинутих країн»

Білойван Ольга, 5 курс, спец. 8508, група ФМБ 506

Науковий керівник – к.е.н., доц. Свідерська І.М.

 

19. «Природа ефекту якорювання та його вплив на прийняття рішень»

Варваров Микита, 4 курс, спец. 6508, група ФІН 405

Науковий керівник – асист. Євтушенко М.В.

 

20. «Дью Ділідженс в процесі злиттів і поглинань»

Пруднікова Олександра, 4 курс, спец. 6508, група ФІН 405

Науковий керівник – д.е.н., проф. Терещенко О.О.

 

За результатами оцінювання доповідей і презентацій студентів усіма присутніми призові місця були розподілені наступним чином:

 

І місце. Харченко Євгеній, 5 курс, спец. 8508/1. «Вибір інвестиційної стратегії підприємства». Науковий керівник – к.е.н., доц. Ушеренко С. В.

 

ІІ місце.

1. Свистун Дарина, 5 курс, спец. 8508/1. «Інноваційні діагностичні продукти в прогнозуванні банкрутства підприємств». Науковий керівник – к.е.н., доцент Островська О.А.

2.Борищук Аліна, 5 курс,  спец. 8508/1. «Кредиторська заборгованість та її вплив на фінансовий стан підприємства». Науковий керівник – к.е.н., cт. викл.Мельник К.В.

 

ІІІ місце.

1.Самолюк Ольга, 4 курс, спец. 6508. «Інструменти податкової оптимізації в сучасних умовах господарювання» Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

2. Коротич Катерина, Матвійчук Діана, 3 курс,  спец. 6508«Динаміка вартості акцій українських публічних компаній» Науковий керівник – к.е.н., cт. викл. Корнилюк А.В.

3. Пруднікова Олександра, 4 курс, спец. 6508. «Дью Ділідженс в процесі злиттів і поглинань». Науковий керівник – д.е.н., проф. Терещенко О. О.

 

Номінації:

1. "Найкраще володіння математичним апаратом". Бойко Роман, 2 курс, спец. 6508. «Дискримінантні моделі банкрутства підприємства». Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Волощук С.Д.

2. "Найкраща презентація". Грушевський Родіон, Батюта Анастасія. «Особливості ворожого поглинання компаній в Україні». Науковий керівник – асист. Євтушенко М.В.

 

На базі платформи «Фінансовий контролінг», де модераторами виступили Терещенко Олег Олександрович та Бабяк Наталія Дмитрівна, 25 студентів фінансово-економічного факультету презентувало результати своїх досліджень, а саме:

 

1. «KPI банку в умовах нестабільного середовища»

Фінько Ольга Леонідівна, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

2. «Роль стратегічного аналізу в системі управління підприємством»

Фоменко Ольга Ігорівна, 5курс,спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н.,доцент Зінькевич Т.О.

 

3. «Інтегрована звітність підприємства: проблеми впровадження в практику українського бізнесу»

Костюченко Роман Миколайович,4курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

4. «Performance Management: перспективи та проблеми впровадження в Україні»

Старіков Юрій Олександрович, 5 курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., ст. викладач  Паскалова А.Г.

 

5. «Бюджетування продажів як інструмент контролінгу в сфері управління дебіторською заборгованістю»

Михайлівська Юлія Олександрівна, 5 курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., доцент Зінькевич Т.О.

 

6. «Управлінські рішення та фактори їх прийняття в концепції біхевіористичних фінансів»

Баланюк Максим Станіславович, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

7.     «The role of non-financial value drivers»

Лисковець Юлія Володимирівна,5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., доцент Чепка В.В.

 

8. «Основні тенденції залучення капіталу енергетичними компаніями України»

Мовчун Олена Олександрівна, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

9. «Особливості фінансового контролінгу у системі управління сучасним торговельним підприємством»

Леонова Анна Володимирівна, 5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – асистент  Круш В.В.

 

10.«Інформаційна підтримка логістичних бізнес-процесів як фактор підвищення стійкості та надійності ланцюгів поставок»

Філозоп Юрій Олегович,5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., професор Бабяк Н.Д.

 

11. «Використання методу LBO для фінансування M&A»

Самсонов Володимир Сергійович, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

12.«Контролінг емісії цінних паперів корпоративних підприємств»

Поддєрьогіна Яніна Андріївна, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – д.е.н., проф. Терещенко О. О.

 

13. «Перспективи інтеграції механізму DBR в діяльність підприємств ресторанного бізнесу»

Стеценко Ірина Сергіївна, 5 курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

14.«Особливості оцінки вартості інтелектуального капіталу»

Криштоф Аліна Ігорівна, 5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., професор Бабяк Н.Д.

 

15. «АВС-аналіз: необхідність, особливості та проблеми його використання на вітчизняних підприємствах»

Бенівська Катерина Миколаївна, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

16. «Особливості оцінки вартості збиткових  компаній»

Михайлець Сергій Васильович, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

17. «Збалансована система показників як інструмент стратегічного контролінгу»

Булах Анастасія Олександрівна, 5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., ст.викладач  Паскалова А.Г.

 

18. «Вплив інформаційної асиметрії на ціни акцій корпоративних підприємств»

Шарига Владислав Олегович, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

19. «VBM-EVA-BCS model as an advanced instrument of the strategic financial controlling»

Мотрунецька Леся Сергіївна, 5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., доцент Чепка В.В.

 

20. «Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві»

Авілова Наталія Олександрівна, 5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – д.е.н., професор Терещенко О.О.

 

21. «Імплементація багатоступінчатого директ-костингу в практичну діяльність підприємств»

Яненко Інна Вікторівна, 5курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., професор Бабяк Н.Д.

 

22. «Beyondbudgeting– інноваційна модель управління для сучасного бізнесу»

Савич Олена Василівна,5курс,спец. 8508/1-5

Науковий керівник – к.е.н., професор Бабяк Н.Д.

 

23. «Сучасні методики рейтингування підприємств з іноземним капіталом у системі прийняття фінансових рішень»

Мазур Дмитро,4курс, спец. 6508

Науковий керівник – асистент Євтушенко М.В.

 

24."Саморейтингування підприємств у системі контролінгу"

Богун Ксенія Володимирівна, 5 курс, спец. 8508/1-5

Науковий керівник – д.е.н., проф. Терещенко О. О.

 

25. «Практика та проблеми використання бенчмаркінгу в Україні»

Пулим Юлія Володимирівна, 4 курс, спец. 6508

Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

 

За результатами оцінювання доповідей і презентацій студентів усіма присутніми призові місця були розподілені наступним чином:

 

І місце. Поддєрьогіна Яніна Андріївна, 4 курс, спец. 6508. «Контролінг емісії цінних паперів корпоративних підприємств». Науковий керівник – д.е.н., проф. Терещенко О. О.

 

ІІ місце.

1. Самсонов Володимир Сергійович, 4 курс, спец. 6508. «Використання методу LBO для фінансування M&A». Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

2. Криштоф Аліна Ігорівна, 5курс, спец. 8508/1-5. «Особливості оцінки вартості інтелектуального капіталу». Науковий керівник – к.е.н., професор Бабяк Н.Д.

 

ІІІ місце.

1.Пулим Юлія Володимирівна, 4 курс, спец. 6508. «Практика та проблеми використання бенчмаркінгу в Україні». Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

2. Лисковець Юлія Володимирівна,5курс, спец. 8508/1-5«The role of non-financial value drivers». Науковий керівник – к.е.н., доцент Чепка В.В.

                               

Номінації:

1) За найкраще представлення результатів дослідження: «Інформаційна підтримка логістичних бізнес-процесів як фактор підвищення стійкості та надійності ланцюгів поставок». Філозоп Юрій Олегович, 5 курс,  спец. 8508/1-5. Науковий керівник – к.е.н., професор Бабяк Н.Д.

2) За практичну значущість проведеного дослідження: «АВС-аналіз: необхідність, особливості та проблеми його використання на вітчизняних підприємствах»Бенівська Катерина Миколаївна, 4 курс, спец. 6508. Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

3) За оригінальність презентації: «Управлінські рішення та фактори їх прийняття в концепції біхевіористичних фінансів». Баланюк Максим Станіславович, 4 курс, спец. 6508. Науковий керівник – к.е.н., доцент Клементьєва О.Ю.

 

Дякуємо студентам за участь у конференції та змістовні презентації.

PDF Фінансовий контролінг

PDF Корпоративні фінанси