Факультет фінансів

І Міжнародна науково-практична конференція12 Липня 2017р.

21 червня 2017 року на базі кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  відбулося засідання Круглого столу І Міжнародної науково-практичної «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку» при співпраці з Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ) та Філіппс-Університетом (м. Марбург Німеччина).

Презентації з круглого столу 

Збірник тез
 

Конференція була спрямована на конструктивне обговорення проблемних питань щодо визначення перспектив інноваційного розвитку корпоративних фінансів: було визначено ключові тренди та виклики, які постають перед корпоративними фінансами; охарактеризовано детермінанти ставки на капітал на ринках, що розвиваються; визначено вплив вартісно-орієнтованого управління на формування робочого капіталу лістингових компаній; обґрунтовано напрями впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві та складові інформаційно-аналітичної платформи для його впровадження; виявлено вплив знижки ставки ЄСВ на поведінку роботодавця та адміністрування ПДВ на робочий каітал корпорацій; окреслено місце оподаткування прибутку в системі підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств; наголошено, що у процесі прийняття фінансових рішень  слід враховувати наявність деформованої моделі ведення бізнесу в Україні; визначено тенденції розвитку фінансовоого потенціалу підприємств в умовах віськового конфлікту; показано, що психолого-соціальні аспекти визначення поведінки індивіда відіграють вирішальну роль в корпоративних фінансах.

В рамках круглого столу було проведено 4 панельних дискусії та виступило 13 доповідачів, зокрема:
1) Панельна дискусія “Процеси глобалізації, контролінг та корпоративні фінанси”
1. Терещенко Олег Олександрович (д.е.н., професор, завідуючий кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Детермінанти ставки витрат на капітал на ринках, що розвиваються
2. Rapp Marc Steffen (Dr in Science (Economics) Prof. School of Business and Economics, Philipps-Universität Marburg, Marburg, Germany, Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark) Working Capital Management in German Listed Firms: Does Value-Based Management Matter?
3. Макаренко Тетяна Юріївна (старший викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Напрями впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві
4. Чернова Вікторія Вадимівна (начальник відділу контролінгу ПАТ “Одеса-кабель”) Формування інформаційно-аналітичної платформи для вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві
2) Панельна дискусія “Фінансово-кредитні важелі державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності бізнесу”
5. Тимченко Олена Миколаївна (д.е.н., професор кафедри фінансів ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Вплив зниження ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на поведінку роботодавця
6. Paientko Tetiana Vasylivna (Dr in economics, professor, finance department “KNEU named after Vadim Hetman”) VAT Administration in Ukraine and its Influence on Working Capital Management of Corporations
7. Поддєрьогін Анатолій Микитович (к.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Оподаткування прибутку в системі підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств
3) Панельна дискусія “Системні диспропорції розвитку корпоративних фінансів в Україні”
8. Зимовець Владислав Вікторович (д.е.н., старший науковий співробітник, зав. відділу фінансів реального сектора ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України”) Деформована модель корпоративних фінансів в Україні: попит на кредити та інвестиційна гіпергнучкість
9. Полчанов Андрій Юрійович (к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Житомирський державний технологічний університет) Вплив військового конфлікту на фінансовий потенціал суб’єктів господарювання
10. Конєва Тетяна Анатоліївна (к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Чорноморський національний університет імені Петра Могили) Напрямки зниження витрат підприємства на капітал
4) Панельна дискусія “Біхевіористична складова корпоративних фінансів”
11. Силантьєв Сергій Олексійович (к.т.н., доцент кафедри менеджменту ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Післякризові проблеми ризик-нейтрального визначення цін і хеджу похідних фінансових інструментів
12. Студінський Володимир Аркадійович (д.і.н., к.е.н., професор кафедри політекономії ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Психолого-соціальні аспекти визначення поведінки індивіда в системі корпоративних фінансів
13. Васильчук Ірина Петрівна (д.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Криворізький економічний інститут ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Управління вартістю корпорації в умовах сталого розвитку: нові підходи до фінансового аналізу
Проведена дискусія справила посильний внесок у інтегрування науки і практики у сфері корпоративних фінансів та контролінгу. Усі учасники круглого столу отримали сертифікати та фото на пам'ять, які дозволять зберегти теплі спогади у хроніках  кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Фотозвіт