Факультет фінансів

Про проблематику сучасної системи кредитування корпоративного сектору, оцінку ризиків та нові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25 Листопада 2016р.

14 листопада 2016 року в рамках співпраці кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відбулася лекція-діалог на тему “Проблематика сучасної системи кредитування корпоративного сектору в Україні, оцінка ризиків та нові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”, де головним спікером виступив начальник відділу по роботі зі стандартними корпоративними активами Гарбар Євгеній Сергійович.

В ході виступу доповідач акцентував увагу на основних існуючих проблемах кредитування, як з боку банку, так і з боку корпоративного сектору.

Друга частина виступу була присвячена проблемам і процедурам кредитування юридичних осіб та управління кредитними ризиками. Доповідач приділив значну увагу у своєму виступі основним етапам і критеріям процедури аналізу платоспроможності позичальника

Значну увагу доповідач приділив питанням оцінки і управління кредитними ризиками, що сприяє зменшенню частки проблемних кредитів у портфелях банків.

Ще одним напрямом дискусії стали актуальні питання діяльності ФГВФО у період очищення вітчизняної банківської системи. Характеризуючи зміни у діяльності ФГВФО Гарбар Є.С. зазначив, що однією з нових головних функцій ФГВФО є його діяльність як куратора та регулятора для «проблемних» неплатоспроможних банків (розділення цих функцій з НБУ), здійснення системи нагляду та боротьба з неправомірними діями банків та здійснення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

Під час зустрічі зазначалося, що наразі в управлінні Фонду перебуває  79 банків, що ліквідуються, з балансовою вартістю активів 456 млрд грн. При цьому має місце негативна тенденція відмови більшості клієнтів виконувати зобов'язання за кредитами після переходу банку в компетенцію Фонду, що суттєво зменшує реальну вартість активів (кредитних портфелів), що перебувають в управлінні Фонду, і зменшує суму коштів, які Фонд може отримати від їх продажу з метою покриття своїх втрат і втрат кредиторів банків-банкрутів.

На завершення зустрічі Гарбар Є.С. відповів на питання учасників.

 

 

Невимушена атмосфера заходу дозволила підняти та обговорити актуальні проблеми діяльності банків в процесі організації системи управління кредитними ризиками та принципи роботи ФГВФО, дізнатися про професійні судження регулятора стосовно тенденцій розвитку банківської системи в Україні (в період очищення вітчизняної банківської системи, що характеризується припиненням діяльності значної кількості банків, перш за все фіктивних, кептивних, і тих, що проводили надто ризиковану діяльність). Були окреслені перспективи подальшої співпраці університету, кафедри корпоративних фінансів та контролінгу і ФГВФО в особі Гарбара Є.С.

Фото на пам'ять дозволить зберегти теплі спогади у хроніках кафедри корпоративних фінансів і контролінгу.