Фiнансово-економiчний факультет

Організаційний комітет конкурсу

Голова оргкомітету: Примостка Людмила Олександрівнад.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності.

Секретар оргкомітету: Лавренюк Владислав Володимирович, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту банківської діяльності;

Члени оргкомітету:  декан ФЕФ Хлівний В.К., проф. Аржевітін С.М., проф. Майорова Т.В., проф. Конопатська Л.В., доц. Шевалдіна В.Г., доц. Боришкевич О.В., доц. Суторміна А.М., доц. Суторміна К.М., ас. Кисіль Г.С., ас. Щеглюк М.С., асп. Домінова І.П.

 

Остання редакція: 23.04.17