Факультет фінансів

Організаційний комітет конкурсу

Голова оргкомітету: Примостка Людмила Олександрівнад.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності.

Секретар оргкомітету: Лавренюк Владислав Володимирович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності;

Члени оргкомітету:  декан ФЕФ Хлівний В.К., проф. Аржевітін С.М., проф. Майорова Т.В, проф. Конопатська Л.В., проф. Краснова І.В., доц. Позднишев Є.В., доц. Боришкевич О.В., доц.. Іванова Т.Г., доц. Гойванюк М.П., доц. Суторміна А.М., доц. Суторміна К.М., доц. Шевалдіна В.Г., ст. викл. Щеглюк М.С., ас. Кисіль Г.С., асп. Домінова І.В.

 

Остання редакція: 11.12.17