Факультет фінансів

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Вчена рада ФЕФ затверджена наказом ректора № 727 від 09.11.2015 р. (внесені зміни наказами № 864 від 22.12.2015 р.; № 953 від 26.12.2016 р.; № 699 від 21.09.2017 р.; № 469 від 12.10.2017 р., № 889 від 27.11.2017 р.)

 • Аржевітін Станіслав Михайлович– д.е.н., завідувач кафедри банківської справи;
 • Бабяк Наталія Дмитрівна– к.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Баранов Андрій Леонідович– к.е.н., доцент кафедри страхування;
 • Блохіна Тетяна Георгіївна– інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту кафедри банківської справи;
 • Бованко Мар’яна Романівна– студентка 3 курсу ФЕФ, голова САР ФЕФ;
 • Ващук Надія Андріївна– студентка 2 курсу ФЕФ;
 • Власова Інна Володимирівна– к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій;
 • Гаманкова Ольга Олексіївна– завідувач кафедри страхування, д.е.н., професор;
 • Гапонюк Микола Анатолійович– завідувач кафедри фінансові ринки,  к.е.н., професор;
 • Дегтярьова Наталія Володимирівна– к.е.н., професор кафедри фінансові ринки;
 • Дрозд Анастасія Олегівна– студентка 3 курсу ФЕФ;
 • Івасів Ігор Богданович– д.е.н., професор кафедри банківської справи;
 • Каленська Олена Анатолівна– інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу фінансово-економічного факультету;
 • Конопатська Лариса Василівна– к.е.н., професор кафедри менеджменту банківської діяльності;
 • Лебеда Марина Олександрівна– аспіранткакафедри фінансів другого року навчання, старший викладач кафедри фінансів;
 • Майорова Тетяна Володимирівна– завідувач кафедри банківських інвестицій, д.е.н., професор;
 • Малік Євгенія Олександрівна– к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Машкова Інна Миколаївна– старший викладач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету;
 • Михайлов Максим Михайлович– студент 3 курсу ФЕФ;
 • Мурашко Олена Володимирівна  – заступник декана фінансово-економічного факультету, к.е.н., професор кафедри страхування;
 • Нікітін Андрій Валерійович– к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності;
 • Опарін Валерій Михайлович– д.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Остапишин Тетяна Петрівна– к.е.н., доцент кафедри банківської справи;
 • Островська Ольга Анатоліївна– к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Плігіна Аліна Андріївна– студентка 3 курсу ФЕФ, голова Профбюро студентів ФЕФ;
 • Подопригора Владислав Олексійович– студент 3 курсу ФЕФ;
 • Примостка Людмила Олександрівна– завідувач кафедри менеджмент банківської діяльності, д.е.н., професор;
 • Славкова  Алла Аркадіївна– к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Стрільчук Юлія Ігорівна– аспірантка кафедри банківської справи другого року навчання, старший викладач кафедри банківської справи;
 • Терещенко Олег Олександрович– завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,  д.е.н., професор;
 • Федосов Віктор Михайлович– завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор;
 • Ходакевич Сергій Іванович– Голова профспілкового комітету ФЕФ, к.е.н., доцент кафедри банківської справи;
 • Хлівний Володимир Кирилович– декан фінансово-економічного факультету, к.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Щукіна Емма Іванівна– завідувач кафедри іноземних мов ФЕФ, к.п.н., доцент.

 

 

 

 

Остання редакція: 27.11.17