Факультет фінансів

Фінансово-економічний факультет  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на вакантні місця навчання за державним замовленням денна форма навчання14 Березня 2017р.

бакалавр

спеціальність – 8.030508 «фінанси і кредит»,

  • третій курс – 3вакантних місць
  • четвертий курс – 4вакантних місць;

 

магістр

спеціальність – 8.03060801 «фінанси і кредит»,

  • 2 вакантних місця;

Декан ФЕФ                                                             В.К. Хлівний

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

ДЕКАНАТОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (кім. 039)

ДО 20 БЕРЕЗНЯ ВКЛЮЧНО

 

Умови участі у конкурсі та перелік документів визначено Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням