Факультет фінансів

ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ У БАНКУ круглий стіл01 Березня 2017р.

ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ У БАНКУ круглий стіл
у рамках співпраці департаменту контролінгу та управління проектами РБА та Інституту фінансового контролінгу КНЕУ

дата і час проведення заходу – 9.03.2017 р. о 13.00
місце проведення заходу  – ауд. 062 навчальний корпус ДВНЗ «КНЕУ» № 3, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г

Доповідачі:
Сорока Юрій - начальник управління контролінгу та інформаційних потоків даних департаменту контролінгу та управління проектами РБА
Соловйова Ольга – начальник управління ризиків фізичних осіб та моделювання роздрібних ризиків департаменту роздрібних ризиків РБА

Модератор:
Терещенко Олег– директор Інституту фінансового контролінгу КНЕУ, проф.,д.е.н.
Цільова аудиторія:
студенти магістерських програм (Фінансовий контролінг, Фінансовий менеджмент),  студенти четвертого курсу, аспіранти, докторанти та науковці, які цікавляться питаннями розвитку технологій фінансового контролінгу.

Питання для обговорення:

1. Фінансовий контролінг у корпоративному секторі та у банку: спільні та відмінні риси

2. Організаційна структура контролінгу в банку

3. Типові інструменти та методи фінансового контролінгу, що використовуються банками

4. Контролінг ризиків у банку

5. Інформаційні технології, що використовуються службами контролінгу банку

6. Професійні компетенції працівників служб контролінгу та ризик-менеджменту банку

Інформаційний лист

Організаційна підтримка:
Іващенко А.І.– заступник завідуючого кафедри корпоративних фінансів і контролінгу з наукової роботи