Finance and Economic faculty

Educational methodology work

Teachers of the Department prepared and published the following textbooks and manuals:

 • Пересада А. А.  «Інвестування» (Investment): Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2004 рік.
 • Пересада А. А, Шевенко О.Г., Коваленко Ю.М., Урванцева С.В. «Портфельне інвестування» (Portfolio Investments): Навчальний посібник.— К.: КНЕУ, 2004.
 • Пересада А. А., Майорова Т. В. та ін. «Проектне фінансування» (Project Finance): Підручник. — К.: КНЕУ, 2005 рік.
 • Пересада А. А., Коваленко Ю. М. «Фінансові інвестиції» (Financial Investments): Підручник — К.: КНЕУ, 2006 рік
 • Пересада А. А., Майорова Т.В. «Проектное финансирование» (Project Finance): Учебник— К.: КНЕУ, 2007 рік.
 • Пересада А. А., Майорова Т.В., Онікієнко С. В. «Інвестиційний аналіз» (Investment Analysis):  Підручник – 2-ге вид., перероб. та доп.— К.: КНЕУ, 2008 рік.
 • Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу «Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора» (Methodological Recommendations and Assignments for the Interdisciplinary Training in Setting up and Managing an Investment Portfolio of an Investor) [упоряд. Смірнова О.О., Шевченко О.Г., Юркевич О.М.; ред. Майорова Т.В.] – К.: КНЕУ, 2009. – 91с.
 • Майорова Т. В. «Інвестиційна діяльність» (Investment Activities): Підручник.  – К.: ЦУЛ, 2009 рік
 •  Смірнова О.О., Мякишевська О.М., Диба О.М. «Проектно-кошторисна справа» (Projects and Cost Estimates): Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2010 рік.
 • Шевченко О.Г., Майорова Т.В., Юркевич О.М., Урванцева С.В. «Портфельні інвестиції» (Portfolio Investments): Підручник.- К.:КНЕУ, 2010 рік.
 • Майорова Т. В. Навчально-методичний комплекс з дистанційного вивчення нормативної дисципліни «Проектне фінансування» (Project financing) / Т. В. Майорова, С. В. Урванцева // КНЕУ, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://193.110.163.14/SCRIPT/ 0902_01/scripts/serve_home.pl.

 • Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу «Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора» (Creation and management of the investment portfolio of investor) / [Смирнова О.О., Шевченко О.Г., Юркевич О.М.]; під ред.. Т.В. Майорової.–К.: КНЕУ, 2009. – 91 с.

 • Матеріали для дистанційного вивчення дисципліни «Портфельне інвестування» (Portfolio investment) за редакцією О. Г. Шевченко, О. М. Юркевич // КНЕУ, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://193.110.163.14/SCRIPT/ 0902_01/scripts/serve_home.pl.

 • Матеріали для дистанційного вивчення дисципліни «Проектно-кошторисна справа» (Project and estimation activity) за редакцією О. О. Смірнової // КНЕУ, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://193.110.163.14/SCRIPT/ 0902_01/scripts/serve_home.pl.

 • Збірка лекцій (відео курс) «Финансовое планирование и бюджетирование» (Financial planning and budgeting) за редакцією О. М. Юркевич;

 • Юркевич О. М., Шевченко О. Г. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань (Portfolio investment: collection oft raining tasks). К.: КНЕУ, 2011. – 78 с.

 • Інвестування : практикум (Investment: practicum) / [Т.В. Майорова, С.В. Урванцева, В.І. Максимович] ; за наук. ред. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.

 • Інвестування: тренінг (Investment: training) / [Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, І.В. Власова, І.П. Петренко та ін.] ;. за ред. Т. В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2014. - 128с.

Last redaction: 12.05.16