Факультет фінансів

Фінансово-економічний факультет оголошує конкурс на вакантні місця навчання за державним замовленням11 Вересня 2017р.

 

на вакантні місця навчання за державним замовленням

- денна форма навчання, бакалавр:

- спеціальність –  «фінанси, банківська справа та страхування»,

другий курс – 7 вакантних місць;

- спеціальність –  «фінанси та кредит»,

четвертий курс – 2 вакантних місця;

- заочна форма навчання:

- спеціальність –  «фінанси та кредит»

четвертий курс – 1 вакантне місце.

 

Декан ФЕФ                                                             В.К. Хлівний

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

ДЕКАНАТОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (кім. 039)

ДО 20 ВЕРЕСНЯ ВКЛЮЧНО

 

Умови участі у конкурсі та перелік документів визначено Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням