Факультет фінансів

Навчальний план

Навчальний план є основним документом, який визначає організаційні засади підготовки фахівців.

Особливістю чинного навчального плану є те, що він складається з двох частин. Перша частина включає нормативні дисципліни, які є обов’язковими для всіх студентів факультету. Друга — варіативна, яка включає дисципліни вільного вибору студента. Ці дисципліни є основою формування індивідуального навчального плану студента.

Співвідношення нормативних і вибіркових дисциплін становить приблизно 75% і 25%.
Відомості про студентів — кількість, розподіл за спеціальностями; місце проходження практики та можливого працевлаштування.

Кількість студентів у 2015 -2016 навчальному  році  становить більше 2500осіб, у тому числі за формами навчання:

Денна форма навчання   — 1570 ( у тому числі спеціалізація «Банківська справа» - 450 осіб)
Заочна форма навчання   — 938 ( у тому числі спеціалізація «Банківська справа» - 248 осіб)

Студенти денної форми навчання проходять переддипломну практику в державних фінансових установах, а також на підприємствахта в  бізнес компаніях, в установах банків,залежно від виду обраної магістерської програми і теми дипломної роботи.

Студенти , в залежності від обраної ними магістерської програми, проходять переддипломну  практику  в різних фінансових установах макро – та  мікрорівня. Це такі установи, як  органи системи Міністерства фінансів України, Рахункова палата України, Державна фіскальна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекціяУкраїни та національна  комісія,  що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національні фінансові служби державних органів центральної і місцевої влади, фінансові служби державних підприємств, державних бюджетних установ і організацій,  та спеціалізовані фінансово-кредитні установи держави, а також  в провідні   вітчизняні  та іноземні  компанії сфери бізнесу та установи банків.

За результатами захисту магістерських дипломних робіт та закінчення навчання на магістерському рівні, переважна більшість студентів працевлаштовується  в установах, організаціях  та бізнес – структурах, де проходила переддипломна практика.

Навчальний план (бакалавр)>>

Навчальний план (магістр)>>

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 30.11.15