Факультет фінансів

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 14.05.18
Кредитний менеджмент у банку

Керівник науки - канд.екон.наук, доц. Остапишин Тетяна Петрівна
Мета науки -  формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з управління  кредитною діяльністю банку.
Завдання науки - надати знання щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Керівник дисципліни: к.е.н., доц. Шемет Тетяна Станіславівна
Мета дисципліни:формування у студентів цілісної системи теоретичних знань щодо міжнародних розрахункових і валютних операцій і практичних навичок з їх виконання банками.
Завдання дисципліни:опанувати організаційні засади міжнародних торговельних розрахунків та операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, оволодіти методами і процедурами їх здійснення у банках

Оцінка застави банківських кредитів

Керівник дисципліни - канд.екон.наук, доц. Баріда Надія Петрівна
Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи теоретичних і практичних знань основ оцінювання вартості майна, що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.
Завдання  дисципліни: засвоїти методологію оцінки заставної вартості та заставного дисконту, зрозуміти фактори динаміки рівня заставної вартості та принципи, методи і процедуру визначення ринкової вартості майна,  що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту

Контролінг і бюджетування в банку
Керівник дисципліни: к.е.н., доц.Гриджук Д.Г.
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців з банківської справи системи теоретичних і практичних знань з контролінгу і бюджетування в банку, як ключових інструментів сучасної концепції управління орієнтованого на досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності банку