Факультет фінансів

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Остання редакція: 12.11.18
Кредитний менеджмент у банку

Мета науки -  формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з управління  кредитною діяльністю банку.
Завдання науки - надати знання щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.
Предмет науки - відносини, що виникають у процесі управління банками кредитною діяльністю.

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Мета дисципліниформування у студентів цілісної системи теоретичних знань щодо міжнародних розрахункових і валютних операцій і практичних навичок з їх виконання банками

Оцінка застави банківських кредитів

Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи теоретичних і практичних знань основ оцінювання вартості майна, що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.
Завдання  дисципліни: засвоїти методологію оцінки заставної вартості та заставного дисконту, зрозуміти фактори динаміки рівня заставної вартості та принципи, методи і процедуру визначення ринкової вартості майна,  що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.

Контролінг і бюджетування в банку
Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців з банківської справи системи теоретичних і практичних знань з контролінгу і бюджетування в банку, як ключових інструментів сучасної концепції управління орієнтованого на досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності банку.
Завдання  дисципліни – зрозуміти цілі, функції, принципи бюджетування та контролінгу; з'ясувати роль контролінгу в підвищенні ефективності банківської діяльності, вивчити функції служби контролінгу та етапи проведення роботи з контролінгу та  бюджетування, оволодіти новітніми підходами до управління процесами прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, результативного використання ресурсів банку.