Факультет фінансів

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 19.11.21
Фінансовий аналіз корпорацій

Мета дисципліни формування у студентів аналітичного та творчого мислення шляхом засвоєння методичних основ та придбання практичних навичок аналізу фінансового стану та фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах.