Факультет фінансів

Вступникам

Пропонуємо до Вашої уваги інформацію про засади діяльності та цінності кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Фінанси – це не гроші, а способи і технології акумуляції, розподілу та перерозподілу вартостей.

Фінанси – основна частина ринкових відносин і, одночасно, важливий інструмент реалізації державної (національної) економічної політики. Менеджмент державних (а на сьогодні і публічних) фінансів, зокрема щодо державного та місцевих бюджетів, фінансів підприємств з державною чи комунальною власністю, пов’язаних приватних одержувачів коштів з бюджетів, проведення фінансових операцій в сфері зовнішньоекономічних відносин, прогноз та аналітика фінансового ринку вимагають спеціалістів високої кваліфікації, які мають знання міжнародного рівня.

Фінансова грамотність громадян обумовлена обґрунтованими рішеннями для управління їхніми фінансовими ресурсами, оскільки є багато альтернативних напрямків їх використання. Тому знання і навички управління фінансами на всіх рівнях повинні охоплювати сутність і функції фінансів. Фахівці дуже добре розуміються на особливостях формування, розподілу і використання фінансових ресурсів як кожною сім’єю, кожною територіальною громадою, так і владою різних видів, урядом країни, на взаємозв’язках у глобальних фінансах. Адже фінансів без грошей не існує.

Митна справа як окрема спеціалізація охоплює такий важливий для України транскордонний аспект здійснення економічної діяльності. 

Вивчення основ фінансової науки і підготовка менеджерів в сфері публічних фінансів має свої особливості. Одна із головних – зв'язок з життєвими ситуаціями кожної людини, врахування конкретних задач і кейсів, які виникають в діяльності спеціалістів на практиці. Цикл дисциплін з вивчення фінансових ринків надає вміння ефективно інвестувати власні чи довірені капітали. Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію та слідкують за сучасними тенденціями у сферах фінансів та митної справи зокрема, запроваджуючи у навчання гостроактуальні практичні ситуації, адже це необхідність сучасної освіти.

Отримавши диплом бакалавра з фінансів чи митної справи, перед нашими студентами постає непросте питання: «Яку магістерську програму обрати? Чи продовжувати навчання?». Звичайно, всі без виключення студенти прагнуть бути найкращими, найрозумнішими та найбільш конкурентними спеціалістами на ринку праці України.

Запрошуємо на магістратуру кафедри фінансів, адже наші студенти пишаються своїм дипломом магістра.

Вона надає можливість навчатися на освітньо-професійних програмах «Фінанси» та «Митне адміністрування". Магістерський рівень вирізняється максимальним практичним спрямуванням, тренуванням студентів проводити та презентувати власні дослідження, розвитку “softskills” та налагодженні зв’язків із майбутніми роботодавцями. Студенти КНЕУ та кафедри фінансів зокрема вирізняються чудовими навичками з управління.

Кафедра фінансів приділяє велику увагу академічній доброчесності. Студенти за власним бажанням визначають свій напрямок в подальшому навчанні. Самостійно обираючи тему магістерської роботи, яка є їм найбільш близькою для розуміння, вони тим самим отримують від кафедри фінансів місце проходження практики. Кафедра фінансів обов’язково забезпечує всіх своїх студентів-магістрів безкоштовною та гарантованою базою практики. А саме: роботою в органах системи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державній казначейській службі України, Державній аудиторській службі України, Рахунковій палаті України чи на базі практики, обраній Вами самостійно. У студента немає потреби у самостійному пошуку місця практики чи матеріалів для диплому під час навчання в магістратурі. Крім того, провідні фахівці з бази практики та досвідчені викладачі кафедри фінансів здійснюють постійну консультаційну допомогу, яка враховує індивідуальні здібності кожного студента.

Набуті знання під час практики допомагають молодим людям реалізувати себе не лише в сфері державних фінансів, а й в будь-якій іншій сфері фінансової системи, оскільки маючи цей досвід студенти є більш привабливими для будь-якого працедавця. «Якщо є можливість отримати досвід роботи в фінансових органах держави, чого б не випробувати свої здібності?».

Приймаючи активну участь в наукових студентських гуртках, дискусійних клубах, конференціях та олімпіадах, а також використовуючи набуті конкретні знання, студенти мають можливість вступити до аспірантури та самостійно досліджувати складний світ фінансів. Кафедра цінує студентів, які мають бажання продовжити свій шлях в науковій сфері і всіляко заохочує їх до цього.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за

Галуззю знань 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньою програмою "Митна справа"
Освітньою програмою "Фінанси"

 

Бакалавр отримує фундаментальну освіту (за бажанням базисні дисципліни вивчаються іноземною мовою), володіє основами професійних знань, тому має можливість  або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.

Підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня магістр проводиться за освітньо-професійними програмами "Фінанси"

 та "Митне адміністрування".

Оскільки кафедра має статус випускової, то саме тут розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання та організоване здійснення наукового керівництва як фахівцями-практиками, так і викладачами кафедри. 

Студенти мають змогу долучитися до роботи фінансових органів, наприклад, Міністерства фінансів України, під час проходження практики. Захист магістерських дипломних робіт студентами здійснюється в державних екзаменаційних комісіях, до складу яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені науковці та викладачі.

 

Програми підготовки магістрів орієнтовані на працевлаштування в системі державних фінансових та фіскальних органів: Міністерства фінансів,  Державної фіскальної служби, Державного казначейства, Державної аудиторської служби, фінансових служб підприємств і організацій.

Остання редакція: 02.05.19