Факультет фінансів

Шановні студенти та їх батьки!

Надаємо Вам коротку інформацію щодо засад діяльності кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Фінанси – це основна частина ринкових відносин і, одночасно, важливий інструмент реалізації державної економічної політики. Все більш високої кваліфікації спеціалістів вимагає менеджмент державних фінансів і, особливо, державного бюджету, фінансів державних підприємств, проведення фінансових операцій в сфері зовнішньоекономічних відносин. Потребує обґрунтованих рішень і управління фінансовими ресурсами громадян, оскільки є багато альтернативних напрямків їх використання. Тому фахівці в цій галузі повинні дуже добре знати сутність і функції фінансів, розумітися в особливостях формування, розподілу і використання фінансових ресурсів в країні. А ще, як відомо, фінансів без грошей не існує.

Однією з головних переваг фінансової науки, що викладається кафедрою, є можливість отримати ґрунтовні знання на макрорівні, держави в цілому, розуміння глобальних, з одного боку, вихідних, а з іншого — похідних фінансових закономірностей в економіці України. Погляд на проблеми з такого ракурсу формує і розвиває у студентів широкий світогляд та можливість орієнтуватися в будь-якій фінансовій проблемі мікрорівня (підприємств та організацій).

Студенти з третього курсу мають можливість ознайомитись з теоретичними основами фінансової науки в дисципліні «Фінанси і кредит». Вже на четвертому курсі вони більш поглиблено вивчають прикладні аспекти різних сфер і ланок фінансової системи в ряді дисциплін кафедри фінансів: «Бюджетна система», «Податкова система» та інші.

Вивчення основ фінансової науки і підготовка менеджерів в сфері державних фінансів має свої особливості. Одна із головних – зв'язок з життям, врахування конкретних задач, які виникають в діяльності спеціалістів на практиці. Особливо цей зв'язок необхідний в умовах сучасного розвитку нашої держави.

Отримавши диплом бакалавра з фінансів перед нашими студентами постає непросте питання: «Яку магістерську програму обрати? Чи продовжувати навчання?», адже всі без виключення студенти прагнуть бути найкращими, найрозумнішими та звичайно ж найбільш конкурентними спеціалістами на ринку праці України. Відповісти на це питання допомагає саме кафедра фінансів, яка забезпечує належний рівень підготовки магістрів з фінансів.

Вона надає можливість навчатися на магістерській програмі «Державний фінансовий менеджмент», яка охоплює нормативні дисципліни (Менеджмент персоналу; Фінансовий менеджмент; Ринок фінансових послуг; Податковий менеджмент; Страховий менеджмент) та дисципліни спеціальної підготовки (Місцеві фінанси; Бюджетний менеджмент; Макрофінансове бюджетування, Макрофінансове планування, державний фінансовий контроль та ін.).

Студенти за власним бажанням визначають свій напрямок в подальшому навчанні. Самостійно обираючи тему магістерської роботи, яка є їм найбільш близькою для розуміння, вони тим самим отримують від кафедри фінансів місце проходження практики. Кафедра фінансів обов’язково забезпечує всіх своїх студентів-магістрів безкоштовною та гарантованою базою практики. А саме: роботою в органах системи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державного казначейства України, Фінансової інспекції України тощо. У студента немає потреби у самостійному пошуку місця роботи під час навчання в магістратурі. Крім того, провідні фахівці з бази практики та досвідчені викладачі кафедри фінансів здійснюють постійну консультаційну допомогу, яка, враховує індивідуальні здібності кожного студента. Студенти-практиканти в фінансових органах мають доступ до практичного матеріалу та необхідної інформації для написання дипломної роботи магістра.

Керівники бази практики запрошують випускників кафедри на постійну роботу в державних фінансових органах. Набуті знання під час практики допомагають молодим людям реалізувати себе не лише в сфері державних фінансів, а й в будь-якій іншій сфері фінансової системи, оскільки маючи цей досвід студенти є більш привабливими для будь-якого працедавця. «Якщо є можливість отримати досвід роботи в фінансових органах держави, чого б не випробувати свої здібності?».

Приймаючи активну участь в наукових студентських гуртках, дискусійних клубах, конференціях та олімпіадах, а також використовуючи набуті конкретні знання, студенти мають можливість вступити до аспірантури та самостійно досліджувати складний світ фінансів. Кафедра цінує студентів, які мають бажання продовжити свій шлях в науковій сфері і всебічно заохочує їх до цього.

Остання редакція: 05.04.18