Факультет фінансів

Дисципліни бакалаврського рівня

Фінанси (мод 1 Гроші та кредит), Фінанси (мод 2 Фінанси) для спец. 051 Економіка

Фінанси (мод 1 Гроші та кредит), Фінанси (мод 2 Фінанси) для спец. 073 Менеджмент

Фінанси (мод Гроші та кредит і Фінанси) для спец. 051 Економіка

Фінанси (мод Гроші та кредит і Фінанси) для спец. 073 Менеджмент

Фінанси (мод 1 Гроші та кредит і Фінанси), Фінанси (мод 2 Фінанси підприємств) для спец. 071 Облік і оподаткування

Фінанси для спец. 051 Економіка

Фінанси для спец. 073 Менеджмент

Фінанси для спец. 076 Підприємництво

Фінанси для спец. 075 Маркетинг

Фінанси для спец. 281 Публічне управління та адміністрування

Фінанси для спец.072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси для спец. 292 Міжнародні економічні відносини

Фінанси для спец. 071 Облік і оподаткування

Фінанси для спец. 015 Професійна освіта

Фінанси для спец. 081 Право

Фіскальна політика для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бюджетна система для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Податкова система для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансова інфраструктура для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державний кредит для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Макрофінансовий аналіз для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Митна безпека для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Митна політика і митне регулювання для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Вступ до спеціальності. Модуль 2. Профорієнтаційний тренінг для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Адміністрування податків для спец. 281 «Публічне управління та адміністрування»

Міжнародні фінансові організації для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Депозитарна діяльність для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий ринок для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Моніторинг на фінансовому ринку для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Похідні фінансові інструменти для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Поведінковий аналіз на фінансовому ринку для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Торгівля цінними паперами для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління активами інвестиційних інвесторів для спец 072 Фінанси, банківська справа та страхування