Факультет фінансів

Леонов Дмитро Анатолійович

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Професор кафедри фінансів
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інвестиційні фонди на фінансовому ринку України» зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».
У 2001 році йому присвоєно вчене звання доцента, а у 2013 році - вчене звання професора.
Автор понад 100 публікацій (у т.ч. більше 70 наукових публікацій та 20 навчальних посібників), присвячених питанням інвестиційної діяльності, фінансового ринку, ринку фінансових послуг, корпоративних фінансів, корпоративного права та управління, оподатковування та бухгалтерського обліку, недержавного пенсійного забезпечення, діяльності небанківських фінансових установ, фінансового моніторингу, державного регулювання ринку цінних паперів.
Член авторських колективів понад 20 законопроектів, а також низки проектів указів Президента України, державних програм та концепцій в сфері фінансового сектору, фондового ринку, корпоративного управління, оподатковування та інвестиційної діяльності.Відзначений почесним званням "Заслужений економіст України", подякою Президента України, "Знаком пошани" Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, "Знаком пошани" Фонду державного майна України, знаком "Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана".