Факультет фінансів

Терещенко Олег Олександрович

Кафедра:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада:завідувач кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Біографія:

Автор більше 80 наукових та навчально-методичних праць з питань корпоративних фінансів та контролінгу. Докторську дисертацію на тему «Антикризове управління фінансами підприємств» захистив у 2005р. у КНЕУ. У рамках написання дисертації здійснював дослідження в Університеті м. Цюрих (Швейцарія). Проходив стажування у  „Deutsche Bank AG“ (Німеччина), у  Philipps-Universität Marburg  та  Georg-August-Universität Göttingen. Автор підручників (навчальних посібників) „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансова санація та банкрутство підприємств”, „Управління фінансовою санацією підприємств”, „Фінансовий контролінг”.
Досвід роботи у податкових органах, аудиторських компаніях, в управлінні фінансами підприємств. Неодноразово залучався  Міністерством фінансів України та Національним банком України як радник з питань впровадження нових підходів до аналізу кредитних ризиків та оцінки ефективності інвестиційних проектів згідно з найкращою світовою практикою. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Керівник  дослідницького Інституту фінансового контролінгу.

Гарант (керівник проектної групи) освітньо-наукової програми "Фінанси, банківська справа та страхування" на третьому (освітньо-науковому) рівні. 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

•    Корпоративні фінанси
•    Фінансовий контролінг
•    Управління фінансовою санацією підприємств