Факультет фінансів

Терещенко Олег Олександрович

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Автор більше 80 наукових та навчально-методичних праць з питань корпоративних фінансів та контролінгу. Докторську дисертацію на тему «Антикризове управління фінансами підприємств» захистив у 2005р. у КНЕУ. У рамках написання дисертації здійснював дослідження в Університеті м. Цюрих (Швейцарія). Проходив стажування у  „Deutsche Bank AG“ (Німеччина), у  Philipps-Universität Marburg  та  Georg-August-Universität Göttingen. Автор підручників (навчальних посібників) „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансова санація та банкрутство підприємств”, „Управління фінансовою санацією підприємств”, „Фінансовий контролінг”.
Досвід роботи у податкових органах, аудиторських компаніях, в управлінні фінансами підприємств. Неодноразово залучався  Міністерством фінансів України та Національним банком України як радник з питань впровадження нових підходів до аналізу кредитних ризиків та оцінки ефективності інвестиційних проектів згідно з найкращою світовою практикою. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Керівник магістерської програми «Фінансовий контролінг»  та дослідницького Інституту фінансового контролінгу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
•    Корпоративні фінанси
•    Фінансовий контролінг
•    Управління фінансовою санацією підприємств