Факультет фінансів

Дисципліни бакалаврського рівня (вибіркові)

Остання редакція: 14.11.18
Основи фундаментального аналізу економічних процесів
Фінансовий облік у банку (для спеціальності 6508)
Вибіркова дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508, вивчаються основні понятт
Фінансовий облік у банку (для спеціальності 6508)

Вибіркова дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508, вивчаються основні поняття фінансового обліку в банках, методика вивчення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові активи, зобов'язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності