Факультет фінансів

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 14.11.18
Фінансовий менеджмент у банку

Наука “Фінансовий менеджмент у банку” належить до нормативної частини навчальної програми професійної підготовки магістрів з економіки та підприємництва, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів управління фінансовою діяльністю банку

Банківське регулювання та нагляд

Мета  науки: формування у магістрантів знань з теорії та практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України, зокрема входження банківських установ на фінансовий ринок, здійснення пруденційного безвиїзного нагляду, поточного нагляду та моніторингу якості управління ризиками в банках, ранньої діагностики неплатоспроможності банків

Управління банківськими ризиками

«Управління банківськими ризиками» — спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення комплексної системи організації управління ризиками у банку.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Фінансовий облік у банку», «Аналіз діяльності банківських і небанківських фінансових установ», «Фінансовий менеджмент у банку», «Фінансова біржова діяльність» та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Банківська справа»

Валютне регулювання та контроль

“Валютне регулювання та контроль” - спеціальна дисципліна, предметом якої є регламентація державою та уповноважених нею органів порядку проведення міжнародних розрахунків та  валютних операцій

Банківська статистична звітність

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки магістрів за спеціальністю  «Банківська справа».

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, здобутих студентами у процесі опанування дисциплін, що вивчались на попередніх навчальних курсах: «Гроші та кредит», «Облік та аудит в банку», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Статистика» та інших дисциплін.

Методи аналізу фінансових ринків

Навчальна дисципліна «Методи аналізу фінансових ринків» — це спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення аналітичних підходів та методів роботи банківських та інших спеціалістів на відкритих фінансових ринках і має теоретико-прикладний характер

Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ

Дисципліна „Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ” спеціальна, предметом якої є вивчення діяльності фінансових установ, спрямованої на формування, використання і захист їх інформаційного ресурсу, протидії інформаційно-психологічному впливу суб’єктів інформаційного протиборства з метою застосування цих інструментів для грамотного накопичення, використання і захисту інформаційного ресурсу у своїх професійній діяльності, опанування безпечною поведінкою в умовах активного поширення інформаційних технологій впливу.

Антикризовий менеджмент у банку

Метою дисципліни «Антикризовий менеджмент у банку» є формування у студентів об’єктивного уявлення, знань змісту і процесу виконання антикризових заходів у проблемних банках, основних завдань та методики розробки антикризової програми

Фінансова безпека

Метою вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є формування у студентів об’єктивного розуміння ролі і місця фінансової безпеки у забезпеченні економічної безпеки господарюючих суб’єктів та науково-методичних знань і вмінь щодо її організації у діяльності банків