Факультет фінансів

Навчально-консультаційний пункт

Завданням Навчально-консультаційного пункту (НКП) кафедри менеджменту банківської діяльності є всебічне сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін, надання допомоги професорсько-викладацькому складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи щодо формування висококваліфікованих спеціалістів. НКП надає методичну допомогу студентам, аспірантам у їхній самостійній роботі з підготовки до практичних і семінарських занять, написання контрольних та курсових робіт, модульних завдань, магістерських дипломних робіт, рефератів тощо. НКП також надає методичну та консультативну допомогу студентам магістерської програми в організації проходження виробничої та переддипломної практики.

Завідувач навчально-консультаційного пункту — Бровченко Марія Нилівна

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 3-й корпус КНЕУ, 8-й поверх, ауд. 085. Тел.: 456-32-93 

 

Остання редакція: 06.05.17