Факультет фінансів

Контактна інформація

Розташування: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 8-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 085 Тел.: 456-32-93 (кафедра) 371-62-84 (зав. кафедри)

e-mail: bankmem@kneu.ua. Адреса (поштова): 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 54/1ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, кафедра менеджменту банківської діяльності.  

Остання редакція: 17.11.17