Факультет фінансів

Нашим абітурієнтам

Вступна кампанія в розпалі! Є бюджетні місця в достатній кількості!?!?

Кафедра банківської справи ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" запрошує майбутніх та діючих банкірів на навчання:

- на перший курс на освітньо-професійні програми «Банківський бізнес» та «Управління фінансовим бізнесом»;

- у магістратуру на освітньо-професійні програми «Банківський менеджмент», «Страхування та ризик-менеджмент»«Банківський та страховий менеджмент» (заочна ф.н.)! 

Школа Майбутнього Банкіра (для учнів шкіл)

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійні програми на першому (бакалаврському) рівні:

«БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС»

Мета освітньо-професійної програми «Банківський бізнес» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами і практичними навичками ефективного управління банківським бізнесом та його регулювання.

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ БІЗНЕСОМ»

Мета освітньо-професійної програми «Управління фінансовим бізнесом» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками ефективного управління фінансовим бізнесом.

Презентація ОПП "Банківський бізнес" та ОПП "Управління фінансовим бізнесом"

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійні програми на другому (магістерському) рівні

 

ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПП МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

«БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Мета освітньо-професійної програми «Банківський менеджмент» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, технологіями та практичним інструментарієм здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в фінансово-банківській сфері на макро- та мікрорівнях на засадах оволодіння системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного бізнес-середовища.

Презентація ОПП "Банківський менеджмент"

 

"СТРАХУВАННЯ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ"

Мета освітньо-професійної програми «Страхування та ризик-менеджмент» полягає у підготовці висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в сфері страхування та ризик-менеджменту на засадах оволодіння системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного ризикового середовища ведення бізнесу на макро- та мікрорівнях.
 
 

«БАНКІВСЬКИЙ ТА СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (заочна форма навчання)

Мета освітньо-професійної програми «Банківський та страховий менеджмент» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, технологіями та практичним інструментарієм здійснення управлінської, науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності в фінансово-банківській сфері на макро- та мікрорівнях на засадах оволодіння системою компетентностей з урахуванням вимог динамічного бізнес-середовища.

 

 
Остання редакція: 12.05.23