Факультет фінансів

Освітня програма "Управління фінансовим бізнесом"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"
Освітня кваліфікаціябакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Управління фінансовим бізнесом"
Портфоліо освітньої програми
 

 

 

 

Остання редакція: 10.07.23