Факультет фінансів

Історія та видатні випускники

Серед відомих випускників фінансово-економічного факультету повоєнних років — колишній народний депутат, Голова Національного банку України В. П. Гетьман, С. М. Аржевітін, Г. Р. Берадзе, С. В. Буряк, П. К. Германчук, А. Б. Дрига, П. М. Ігнатенко, О. І. Кірєєв, А. Ф. Космін, Л. О. Кривоног, В. В. Лісовенко, М. С. Марченко, В. П. Матвієнко, В. І. Новицький, В. М. Падалка, А. Б. Паламарчук, В. І. Ревун, В. В. Регурецький, О. О. Случ, В. І. Яремчук та інші, які на своїх відповідальних посадах у фінансово-банківських установах внесли вагомий внесок у справу становлення й розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні. Серед випускників факультету видатні вчені: заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів КНЕУ С. Я. Огородник; заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів КНЕУ В. М. Федосов; заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, заступник директора Державної установи «Інститут економіки і прогнозування» НАНУ А. І. Даниленко; доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ О. В. Плотніков та багато інших, які суттєво збагатили фінансову науку країни.

Остання редакція: 01.06.22