Факультет фінансів

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на удосконалення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців.

Напрями навчально-методичної роботи

1. Підготовка підручників і навчальних посібників.

 1. Фінанси підприємств: підручник / [Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін.]; кер. кол.авт. і наук. ред. проф.А.М.Поддєрьогін. – Восьме вид., перероб. і доп.. – К.: КНЕУ, 2013. – 219 с.
 2. Фінансовий менеджмент. Практикум : навч. Посібник / Л. Д. Буряк, М. Д. Білик, О. М. Грицино та ін. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2015. – 335 с. 

 3. Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях : навч. посіб / О.О.Терещенко, О.А.Островська,  О.Б.Соколова. - К.: КНЕУ, 2014.- 217 с.

 4. Фінансовий аналіз. Практикум : навч. посіб.» ([М. Д. Білик (кер. кол. авт.), О. В. Павловська, Н. М. Притуляк та ін.] ; за заг. та наук. ред. д.е.н., проф. М. Д. Білик. – К. : КНЕУ, 2014. – 474, [6] с. 
 5. Управління фінансовою санацією підприємства. Практикум [Электронный ресурс]: навчальний посібник / О. А. Островська, О.Б Соколова. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"). - К. : КНЕУ, 2011. - 176 с. 

 6. Фінансовий менеджмент Кер. кол. авторів: А.М. Поддєрьогін Колектив авторів: М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н. Ю. Невмержицька, Я.І. Невмержицький, О.А. Островська, О.В. Павловська, В.З. Потій, О.О. Терещенко Видавництво: К.: КНЕУ, 2005 Обсяг: 536 с.
 7. Управління фінансовою санацією підприємств Автор: О.О. Терещенко Видавництво: К.: КНЕУ, 2006 Обсяг: 536 с.
 8. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств Автор: М.Д. Білик Видавництво: К.: КНЕУ, 2003 Обсяг: 628 с.
 9. Фінансовий аналіз Автори: М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька Видавництво: К.: КНЕУ, 2005 Обсяг: 592 с.
 10. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації Під редакцією: В.З.Потій Видавництво: К.: КНЕУ, 2005, 2011.
 11. Государственные финансы У співавторстві: Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам, А.М. Поддєрьогін, В.З. Потій Видавництво: К.,Лыбидь, 1991 Обсяг: 312 с.
 12. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Автор: Л.Д. Буряк Видавництво: К.: КНЕУ, 2007 Обсяг: 432 с.
 13. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Автор: О.О. Терещенко Видавництво: К.: КНЕУ, 2003 Обсяг: 554 с.
 14. Податок на додану вартість Автор: А.М. Поддєрьогін (у співавторстві) Видавництво: Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004 Обсяг: 396 с.
 15. Фінансове посередництво Автори: Зубик С.П., Зимовець І.В. Видавництво: К.: КНЕУ, 2004.
 16. Фінанси підприємств Автори: Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Видавництво: К.: Центр "Методика-інформ", 2003.
 17. Основи аудиту Автор: М.Д. Білик (у співавторстві) Видавництво: С., Слобожанщина, 1999 Обсяг: 296 с.
 18. Фінансова санація та банкрутство підприємств Автор: О.О. Терещенко Видавництво: К.: КНЕУ, 2004.
 19. Центральний банк і грошово-кредитна політика Автор: В.О. Романишин Видавництво: К.: Атіка, 2005 Обсяг: 480 с.

2. Удосконалення методичного забезпечення навчального процесу.

 • Розробка робочих навчальних програм по дисциплінах.
 • Розробка і оновлення паспортів по дисциплінах.

3. Удосконалювання організації самостійної роботи студентів.

 1. Фінанси підприємств. Автори: Л.Д. Буряк, Є.В. Вакуленко,  А.П. Куліш, Г.Г. Нам, О.А. Островська, А.М. Павліковський, О.О. Терещенко Видавництво: К.: КНЕУ, 2003
 2. Фінансовий менеджмент. Автори: А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач, Г.Г. Нам, О.А. Островська, О.В. Павловська, В.З. Потій, Н.П. Сиволапенко, О.О. Терещенко Видавництво: К.: КНЕУ,2001 Обсяг: 294 с.
 3. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Автори: О.О. Терещенко, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш, С.І. Терещенко, О.П. Галака, Н.Ю. Невмержицька, С.В. Оніщенко Видавництво: К.: КНЕУ, 2006 Обсяг: 312 с.
 4. Фінансовий аналіз. Автори: О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька Видавництво: К.: КНЕУ, 2002 Обсяг: 388 с.
 5. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Автор: Л.Д. Буряк Видавництво: К.: КНЕУ, 20 Обсяг: 160 с.
 6. Податковий менеджмент. Автори: О.А. Островська, А.Г. Шевченко Видавництво: К.: УФЕІ, 2001 Обсяг: 160 с.

4. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.

5. Удосконалення системи оцінювання знань студентів.

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 18.04.19