Факультет фінансів

Освітня програма "Державні фінанси та митна справа"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітня кваліфікаціябакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання4 роки 
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Державні фінанси та митна справа"
Портфоліо освітньої програми
 

 

Остання редакція: 12.05.23