Факультет фінансів

Освітня програма "Державні фінанси та митна справа"

 

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність072 «Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок»
Освітня кваліфікаціябакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців 
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська, англійська, німецька, польська
Візитівка освітньої програми "Державні фінанси та митна справа"
Портфоліо освітньої програми
 
Остання редакція: 08.02.24