Факультет фінансів

Навчально-тренувальний центр банківської справи

Polozh_NTCBS.doc

Навчально-тренувальний центр банківської справи (НТЦ БС) функціонує з метою створення середовища активного розвитку і особистісного зростання студентів, випускників, викладачів та абітурієнтів фінансово – економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

НТЦ БС реорганізований в 2015 році з навчально–тренувального банкукредитно–економічногофакультету, який було створеноза рішенням ВченоїРадинаказом ректора університету від 11 березня 2008 року № 447.

Директором НТЦ БС призначено старшого викладача кафедри банківської справи Ситника О.В.

НТЦ БС займає 2 аудиторії в бібліотечному корпусі з загальною кількістю 30 навчальних місць.

Основними цілями НТЦ БС є формування знань, умінь та компетенцій студентів фінансово – економічного факультету на основі посилення їх практичної підготовки та удосконалення змісту фахових дисциплін, впровадження тренінгових технологій у навчальний процес, розробка та проведення тренінгівдля студентів і викладачів, розповсюдження тренінговихтехнологій навчання серед інших навчальних закладів або організацій, підприємств та установ, здійснення науково-пошукових досліджень і проектних розробок відповідно до цільової спрямованості.

Робота НТЦ БС зі студентами спеціальностей «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Кредит») і «Бухгалтерський облік» (спеціалізація «Облік в банках») здійснюється з урахуванням вимог до майбутніх банкірів, а для інших спеціальностей — як для майбутніх банківських клієнтів. В 2010 році викладачами кафедри підготовлено до друку навчальний посібник «Операції банківських установ. Тренінг» для підвищення ефективності засвоєння студентами особливостей банківських операцій.

Можливості НТЦ БС активно використовуються  викладачами кафедри для проведення практичних занять з дисциплін «Кредитний менеджмент», "Операції банків і небанківських кредитних установ" (доцент Охрименко І.Б. та старший викладач Ситник О.В.), "Центральний банк і грошово-кредитна політика" (доцент Білошапка В.С.), "Маркетинг в кредитних установах" (доцент Нікітін А.В.),  "Фінансовий облік у банку"  (доцент Суторміна А.М.),  "Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ" (доцент Шевалдіна В.Г.), проведення міжпредметних і предметних тренінгів та навчальної практики (професор Алексеєнко М.Д., доценти Чуб П.М. та Охрименко І.Б., старші викладачі Ситник О.В., Чершнев Ю.В., Фридель В.І.).

В рамках самопідготовки НТЦ БС використовується студентами для написання дипломних, курсових робіт, аналітичних оглядів, рефератів та інших видів робіт.

Остання редакція: 13.11.18