Факультет фінансів

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт


Шостого червня 2019 року на факультеті фінансів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відбувся  другий, заключний, тур Шостого Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку".  

Конкурс проведений на підставі діючого Положення та Наказу КНЕУ №1046 від 28.12.2018 р. і складався з двох етапів (турів). Електронні версії робіт надсилались в оргкомітет протягом січня-березня 2019 року. На першому турі – члени журі дистанційно рецензували роботи та обрали кращі для очної презентації на другому турі.

До другого туру було допущено 14 робіт, що були підготовлені 17 студентами з 10 провідних вишів України.

Відкрила роботу конференцій конкурсу голова оргкомітету конкурсу, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Людмила Примостка – коротким історичним екскурсом про конкурс, що проводиться щорічно з 2013 року, подякою за участь у конкурсі та побажанням успіхів всім учасникам. Секретар оргкомітету, к.е.н., доцент кафедри банківської справи КНЕУ Владислав Лавренюк – оголосив готовність учасників до роботи і конкурс розпочався.  

Журі конкурсу представлено як професійними викладачами із провідних вишів України, що готують кадрів до банківської системи, так і фахівцями-практиками. Особливо серед практиків слід відмітити представників міжнародної аудиторської компанії EYUkraine– менеджера Поліну Кірушко, старшого консультанта, к.е.н. Наталію Білань, В цьому році EYUkraineбув генеральним спонсором заходу та надав спеціальні призи переможцям конкурсу. Також великою честю для організаторів було бачити в поточному році серед журі – к.е.н. Вадима Березовика, члена Ради КНЕУ, незалежного банківського експерта та Юрія Прозорова – президента Українського товариства фінансових аналітиків. Вперше в цьому році в журі ввійшла Нелі Волкова – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). Вчергове організатори раді були бачити серед журі очного етапу конкурсу Галину Азаренкову – д.е.н., проф., завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», (м. Харків); Марину Берест – к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів ДВНЗ «ХНЕУ імені Семена Кузнеця» (м. Харків); Ольгу Вовчак – д.е.н., проф.,  зав.кафедри фінансів, банківської справи та страхування ІБТБ ДВНЗ «УБС» (м. Київ); Лідію Гладченко – к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів КНЕУ; Жанну Довгань – д.е.н., проф., професора кафедри банківського менеджменту та обліку ДВНЗ «ТНЕУ» (м. Тернопіль).

Конкурс пройшов у дружній, конструктивній обстановці. Учасники очного туру презентували результати своїх досліджень та відповідали на численні запитання членам журі та студентам, викладачам.

Голова журі, к.е.н, доцент, заступник завідувача з наукової роботи кафедри банківської справи КНЕУ Андрій Нікітін в своєму виступі перед оголошенням переможців – подякував членам журі за плідну роботу, додатково відзначивши високий рівень рецензування у першому, дистанційному турі. Подяка була висловлена як присутнім на другому членам журі, так і тим, хто не зміг приїхати та взяв учать у рецензуванні робіт на першому етапі: Ігорю Брітченку – доктору габітованому, професору Вищої державної школи в Тарнобжегу (Польща); Іоанні Кочар – доктору економіки, доценту кафедри теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу Вроцлавського економічного університету (Польща), Томашу Куку – проректору з міжнародного співробітництва Міжнародної вищої лінгвістичної школи в Ченстохові (Польща); Ніні Богдан – д.е.н., професору кафедри національної економіки та державного управління Білоруського державного економічного університету; Олександру Дзюблюку – д.е.н., проф., завідувачу кафедри банківської справи ДВНЗ «ТНЕУ» (м. Тернопіль); Людмилі Кузнєцовій – д.е.н., проф., завідувачу кафедри банківської справи ДВНЗ «ОНЕУ» (м. Одеса); Світлані Науменковій - д.е.н., проф., проф. кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка.

Всім присутнім членам журі була вручена подяка ректора КНЕУ, професора Дмитра Лук’яненка.

Учасники другого туру відзначили високий рівень представлених на конкурс робіт та змістовність доповідей.

За результатами виступів учасників, журі конкурсу визначило переможців, які отримали дипломи та були нагороджені книгами КНЕУ, цінними призами від EYUkraine. Спеціальний приз надав та вручив президент УТФА Юрій Прозоров.

Учасники другого туру відзначили високий рівень представлених на конкурс робіт та змістовність доповідей. Рекомендовано продовжити конкурс та оголосити Сьомий конкурс у 2019-2020 році.

Переможці конкурсу:

ПІБ учасника

Тема роботи

ВНЗ

Місце

Багрінцев Ігор Андрійович

Вплив глобальних конфліктів на розвиток банківського сектору в країнах, що розвиваються

КНУ імені Тараса Шевченка

1 місце

Ксенофонтова Юлія Юріївна

Дослідження факторів впливу на прибутковість банків України

ДВНЗ «ХНЕУ імені Семена Кузнеця»

1 місце

Марченко Мілена Вікторівна

Продаж портфеля непрацюючих кредитів як інструмент зменшення рівня кредитного ризику банків України

ДВНЗ «КНТЕУ»

1 місце

Канигін Сергій Михайлович

Розробка механічної торгової системи для криптовалютних бірж

ДВНЗ «ХНЕУ імені Семена Кузнеця»

2 місце

Зінченко Тетяна Анатоліївна

Фінансова інклюзивність: економічний зміст, оцінка та тенденції розвитку

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

2 місце

Калініна Анна Сергіївна

Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління в контексті забезпечення фінансової стабільності

ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків

2 місце

Золотар Анастасія Костянтинівна

Методи управління кредитним ризиком банку

ДонНУ імені Василя Стуса, м. Вінниця

 

2 місце

Гончарова Аріна Вячеславівна,

Хрипко Ірина

Сергіївна

Процентна політика банку: сучасний стан та перспективи розвитку

ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків

3 місце

Бородавко

Анастасія

Петрівна

Ідентифікація та формування комплексу заходів запобігання загрозам у системі підвищення рівня фінансової безпеки комерційних банків

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

3 місце

Тріщ Христина Володимирівна

Трансформація грошового ринку України: сучасні тенденції та виклики

Тернопільський національний економічний університет

 

3 місце

Селецька Тетяна Олександрівна

Дослідження кредитного ризику банку та процесу управління ним

Національний університет «Львівська політехніка» 

3 місце

Більше фото на сторінці кафедри у Facebook

Репортаж про конкурс від прес-центру КНЕУ

   Здобутки конкурсу:

Організатори:

  

Остання редакція: 18.10.19