Факультет фінансів

Навчальні дисципліни магістратури

Обов'язкові навчальні дисципліни:

Адміністрування митних платежів
Адміністрування податків
Бюджетний менеджмент
Інфраструктура фінансового ринку
Комплексний тренінг
Макрофінансове планування
Макрофінансовий ризик-менеджмент
Методологія наукових досліджень
Митна логістика
Митне посередництво
Оподаткування великого бізнесу
Ринок фінансових послуг
Технічний аналіз
Управління митними ризиками
Фінансова експертиза договорів ЗЕД
Фінансові інновації
Фінансові технології та інновації

 

Вибіркові навчальні дисципліни:

Адміністрування податків
Бюджетний менеджмент
Державний фінансовий контроль
Інфраструктура фінансового ринку
Макрофінансове бюджетування
Макрофінансове планування
Митна інфраструктура
Митний еккаунтинг
Митний менеджмент
Митно-брокерська діяльність
Оподаткування великого бізнесу
Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів
Поведінковий аналіз 
Протидія шахрайству на фінансовому ринку 
Публічний сектор та мультирівневе  управління 
Ринок фінансових послуг 
Технічний аналіз 
Фінансові інновації
Фінансові технології