Факультет фінансів

Студентський науковий гурток

На кафедрі корпоративних фінансів і контролінгу функціонує постійно діючий студентський науковий гурток «ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІТИК», який діє як  добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

 
 

Секції наукового гуртка

В рамках студентського гуртка виділені кілька секцій:

Секція  1.Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами:

 (В залежності від напрямку керівники: Чепка В.В., Романишин В.О. Куліш Г.П., Свідерська І.М., Угляренко О.М., Круш В.В…)

Секція  2.Розвиток фінансової та цифрової  грамотності  - науковий керівник  к.е.н. доц. Ляхова О.О.

Секція  3.Інвестування: теоретичне підґрунтя  та практичні аспекти - науковий керівник  к.е.н. доц.  Юркевич О.М.

Засідання наукового гуртка відбувається з використанням у різних форматах, таких як відео-клуб, економічні читання, дискусії, польові дослідження, тощо.

Секція 4. Оподаткування бізнесу. Напрями трансформації для розвитку України – науковий керівник к.е.н., доцент Лубковський С.А.

 

План засідань студентськогонаукового гуртка на осінній семестр 2021-2022 н.р.:

  1. Тема: «Обговорення фільму «Гра на пониження» в контексті механізму дії кредитного -дефолтного свопу».– відео-клуб  - модератор   к.е.н., доц. Юркевич О.М.
  2. Тема: «Взаємодія форм фінансової звітності: комплексний підхід»  -модератор к.е.н., доц. Юркевич О.М.
  3. Тема: «Визначення витрат по запозиченням: номінальна, ефективна та реальна ставка» - польове дослідження умов Паспортів споживчих кредитів -модераторк.е.н., доц. Юркевич О.М.
  4. Тема: «Обговорення книги Олексія Геращенко «Економіка 21 століття» (розділ «Фінанси фірми») - виступи з 5-ти хвилинними доповідями.- модератор к.е.н., доц. Юркевич О.М.
  5. Відбір, обговорення та затвердження тем підготовки тез для участі в Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка проводиться кафедрою.
  6. Обговорення результатів досліджень студентів з тем - доповіді студентів за результатами наукового дослідження

За додатковою інформацією звертайтесь до відповідального модератора окремого засідання:  

Юркевич Оксана Миколаївна – 0980798501, e-mail: ok.yurkevich@gmail.com

 

Результати діяльності наукового гуртка

Засідання 1

13.10.2021 року відбулось засідання наукового гурткана тему: «Обговорення фільму «Гра на пониження» в контексті механізму дії кредитного -дефолтного свопу». – відео-клуб  - модератор   к.е.н., доц. Юркевич О.М.

Переглядаючи художній фільм, можна здобувати професійні знання! 

І ми у цьому впевнилися на прикладі стрічки "Гра на пониження".

Науковий гурток був присвячений механізмам функціонування іпотечних цінних паперів, причинам іпотечної кризи і такому деривативу як кредитний дефолтний своп CDR.

Студенти спеціалізації "Економіка підприємств" двічі перегляну цей фільм. Вперше - без теоретичного "розбору" основних фінансових схем, і другий - після презентації. В такому форматі цікаво спостерігати зміну власного сприйняття фільму з наявністю теоретичного бекграунду. І це мотивує опановувати нові знання, оскільки вони дійсно змінюють нас!

Фільм класно знятий, бо поєднує приємне с корисним! Насміялись, цитат навибирали і опанували доволі складні схеми застосування кредитного-дефолтного свопу.

Легко з гумором про складне!

Але необхідно зазначити, що  у фіналі фільму happy end чекав лише на головних героїв. Весь світ відчув наслідки іпотечної кризи 2008 року...

 

Засідання 2

24.11.21 Відбулось чергове засідання наукового гуртка Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу в рамках дисципліни "Фінанси підприємств".

Тема: «Взаємодія форм фінансової звітності: комплексний підхід»  - модератор к. е. н., доц. Юркевич О.М.

Тема яка була піднята цього разу стосувалась взаємодії трьох  форм фінансової звітності.

На умовному  прикладі нам вдалось продемонструвати взаємозв'язки між Звітом про рух грошових коштів, Звітом про фінансовий результат та Балансом.

Студентам прийшлось застосувати отримані знання в ході вивчення дисципліни, а саме розуміння:

 - методу нарахування доходів та принципу відповідності відображення витрат;

- різниці між надходженням і доходами;

- різниці між витрачанням грошових ресурсів і витратами;

- природи дебіторської і кредиторської заборгованості;

- моменту утворення запасів сировини і готової продукції;

- дуального характеру амортизації,  як внутрішнього джерела фінансування і показника вартості;

- обрахунку ПДВ, тощо.

 

Засідання 3

Відбулось чергове засідання наукового студентського  гуртка кафедри корпоративних фінансів і контролінгу «Фінансовий та інвестиційний аналітик»,

Тема: «Визначення витрат по запозиченням: номінальна, ефективна та реальна процентна ставка».

Дата проведення: 01.12.21  Модератор – к.е.н., доцент Юркевич Оксана Миколаївна

Вибір цього питання був обумовлений бажанням поглибити знання з теми: «Формування власного боргового капіталу підприємства».

На засіданні учасники наукового гуртка ознайомились із теоретичними аспектами окресленого питання в частині:

-      розуміння витрат позичальника при отриманні кредиту, які включають окрім номінальної процентної ставки ще й банківські комісії, страхові платежі та супутні платежі;

-      ознайомлення з методикою визначення ефективної та реальної ставок.

Були розрахована ефективна процентна ставка за умовним прикладом і проведено  дослідження умов кредитування різних банків, які висвітлені в Паспортах споживчих кредитів.  Це дало змогу вибрати найкращі умови шляхом розрахунку реальних ставок кредитування.

 

Засідання 4

 

Відбулось чергове засідання студентського  наукового гуртка кафедри корпоративних фінансів і контролінгу «Фінансовий та інвестиційний аналітик, Тема: «Обговоренню книги Олексія Геращенко «Економіка 21 століття» (розділ «Фінанси фірми»).

 

Дата проведення:  08.12.2021 Модератор к.е.н., доц. Юркевич О.М.

 

Студентами в ході засідання наукового гуртка були обговорені презентації на наступні теми:

1.     Прибутковість і ризик

2.     Точка беззбитковості та планування прибутковості підприємства

3.     Новий бізнес — як збільшити ймовірність його успіху

 

Засідання 5

1 травня  2023 року на кафедрі корпоративних фінансів і контролінгу  відбулося засідання студентського науково гуртка напрямку «Корпоративні фінанси». В роботі наукового гуртка взяли участь викладачі кафедри  та здобувачі освітніх програм «Корпоративні фінанси», «Інвестиційний менеджмент», «Фінанси».

Тема засідання студентського наукового гуртка  – «Дослідження кредитоспроможності та інвестиційної привабливості корпоративних підприємств».

З доповіддю виступила керівник та модератор студентського наукового гуртка к.е.н. доцент Чепка Вікторія Віталіївна. Яка окреслила роль оцінки кредитоспроможності та інвестиційної привабливості у прийнятті фінансових рішень.Також обговорили  багаточисельні питання учасників гуртка.Відбулася жвава та ґрунтовна дискусія з питань повоєнного відновлення вітчизняних корпоративних підприємств. В дискусії взяли участь та виступили: професор  кафедри корпоративних  фінансів і контролінгу Куліш Ганна Петрівна, доцент Свідерська Інна Миколаївна,  старший викладач Круш Вікторія Володимирівна та інші учасники наукового гуртка.

Захід відбувся онлайн на платформі ILIAS за підтримки Philipps-Universität Marburg.

 

Засідання 6

4 травня  2023 року на кафедрі корпоративних фінансів і контролінгу  відбулося засідання студентського науково гуртка напрямку «Корпоративні фінанси». В роботі наукового гуртка взяли участь викладачі кафедри  та здобувачі освітньої програми «Підприємництво і бізнес-технології».

Тема засідання студентського наукового гуртка  – «Блокчейн-технології та їх використання в підприємництві». Керівник гуртка та модератор заходу к.е.н. доцент Свідерська Інна Миколаївна.

З доповіддю виступили здобувачі першого (бакалаврського) рівня освіти та обгрунтували необхідність, роль та значення блокчейн-техологій убізнесі. Обговорили презентації бізнес-моделей залучення коштів на інноваційні проєкти  шляхом виходу на ІСО.

У роботі наукового гуртка взяли участь викладачі кафедри корпоративних фінансів і контролінгу: професор  Куліш Г.П., доцент Чепка В.В., старший викладач Круш В.В.

 

Засідання 7

19.05.2023 р. відбулось засідання секції студентського наукового гуртка кафедри корпоративних фінансів і контролінгу «Оподаткування бізнесу. Напрями трансформації для розвитку України». Керівник і модератор – к.е.н., доцент Лубковський С.А. Комплексною темою засідання, після попереднього обговорення з потенційними учасниками, було обрано «Роль оподаткування бізнесу у забезпеченні післявоєнного відновлення та розвитку України». Зважаючи на сучасні загрози і потреби вітчизняної економіки, усі погодились, що така тематика є актуальною, а відповідні дослідження – нагальними і своєчасними.

У засіданні взяли участь викладачі кафедри та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Фінансовий менеджмент і контролінг» та «Інвестиційний менеджмент». З метою визначення перспективних напрямів вдосконалення вітчизняної системи оподаткування бізнесу, обговорили, серед іншого, сучасні ініціативи щодо її реформування, досвід та особливості організації такого оподаткування в передових, зокрема європейських, країнах, успішні практики податкового стимулювання соціально-економічного розвитку, у тому числі збільшення виробництва, залучення інвестицій, активізації інноваційної діяльності тощо.

Зважаючи на актуальність, учасники відповідально підійшли до проведення своїх досліджень, підготували глибокі й цікаві доповіді, що дало можливість провести жваву і фахову дискусію, а також окреслити напрямки подальших досліджень.

Наукові результати студентів

 

Остання редакція: 14.06.23