Факультет фінансів

Навчальні дисципліни бакалаврату

Обов'язкові навчальні дисципліни:

Бюджетна система
Вступ до спеціальності
Державний кредит
Макрофінансовий аналіз
Митна політика
Митне оформлення
Митний контроль
Митний тариф
Основи фіскальної соціології
Поведінковий аналіз на фінансовому ринку
Податкова система
Торгівля цінними паперами
Тренінг Митна справа
Фінанси
Фінанси місцевого самоврядування
Фінансовий ринок
Кваліфікаційна бакалаврська робота

Вибіркові навчальні дисципліни:

Адміністрування податків
Бюджетна система
Держава на фінансовому ринку
Державний кредит
Зелені фінанси
Макрофінансовий аналіз
Макрофінансовий контролінг
Митна безпека
Митна політика
Міжнародні фінансові організації
Моніторинг на фінансовому ринку
Оподаткування великого бізнесу
Податкова система
Податковий еккаунтинг
Похідні фінансові інструменти
Торгівля цінними паперами
Управління активами інституційних інвесторів
Фінанси
Фінанси місцевого самоврядування
Фінансова інфраструктура
Фінансовий еккаунтинг
Фінансовий ринок
Фіскальна політика