Факультет фінансів

Навчально-консультаційний пункт кафедри

Завданням Навчально-консультаційного пункту (НКП) кафедри банківської справи є всебічне сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін, надання допомоги професорсько-викладацькому складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи щодо формування висококваліфікованих спеціалістів.

НКП надає методичну допомогу студентам, аспірантам у їхній самостійній роботі з підготовки до практичних і семінарських занять, проведення міждисциплінарних тренінгів, написання контрольних та курсових робіт, модульних завдань, магістерських дипломних робіт, рефератів тощо.

НКП також надає методичну та консультативну допомогу студентам магістерської програми в організації проходження виробничої та переддипломної практики.

Інспектор по контролю забезпечення навчального процесу навчально-консультаційного пункту — Бровченко Марія Нилівна
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 3-й корпус КНЕУ, 4-й поверх, ауд. 045.
Тел.: 456-32-93

Остання редакція: 24.03.19