Факультет фінансів

Кафедра банківської справи та страхування

 

 

Кафедра банківської справи та страхування готує бакалаврів (освітні програми "Банківський бізнес", "Управління фінансовим бізнесом") та магістрів (магістерські програми «Банківський менеджмент», "Ризик-менеджмент фінансового бізнесу", "Страхування та фінансова безпека") для роботи в установах комерційних банків, Національного банку України та інших кредитних та фінансових установах, страховиках. Економісти цього профілю займаються організацією банківської діяльності, кредитуванням, розрахунковим обслуговуванням виробничої та інвестиційної діяльності підприємств і господарських організацій, громадян; виконують операції з цінними паперами, здійснюють професійну діяльність на страховому ринку та інших ринках фінансових послуг.

Положення про кафедру

ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПП МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ 

Історія

Кафедру банківської справи Київського національного економічного університету засновано у вересні 1945 р. Кафедра банківської справи та страхування створена з 1 вересня 2020 р. шляхом об’єднання кафедри банківської справи та кафедри страхування відповідно до наказу №254 від 30.06.2020 р.  

Місією кафедри банківської справи та страхування є формування професійних знань і наукового світогляду майбутніх фахівців з банківської справи, страхування та ринку фінансових послуг виховання у них високих моральних якостей, любові до своєї професії, прагнення працювати на користь суспільства, а також сприяння реалізації творчого потенціалу колективу кафедри. 

Кафедра за роки свого існування перетворилася на один з провідних наукових центрів з банківської справи та страхування . Вона є координатором і головним виконавцем наукових тем з грошового обігу, кредиту, банківської справи, страхування. Тут провадяться наукові дослідження з проблем, що мають науково-теоретичне і практичне значення.

Завідувачі кафедри — доктори економічних наук, професори:
Власенко Василь Євтіхійович (3.08.1945 — 1.01.1970 рр.)
Берков Микола Тихонович (13.07.1970 — 5.06.1991 рр.)
Савлук Михайло Іванович (7.06.1991 — 4.12.1993 рр.)
Мороз Анатолій Миколайович (6.12.1993 — 27.11.2015 рр.)
Аржевітін Станіслав Михайлович (27.11.2015- 31.10.2018 рр.)
Примостка Людмила Олександрівна (01.11.2018 - по теперішній час)

Професорсько-викладацький склад кафедри займає провідне місце серед кафедр університету. Цілеспрямована діяльність кафедри щодо забезпечення наукового підходу у викладанні дисциплін зумовила зростання інтересу студентів до нового розуміння теоретичних положень грошей та кредиту, банківської справи. Підготовлені кафедрою спеціалісти мають науковий та практичний рівень, що забезпечує потреби у працівниках вищої кваліфікації банківської системи України.

Науковий рівень викладання забезпечується високою кваліфікацією викладачів кафедри. Докторські дисертації на кафедрі захистили В. Є. Власенко (1964 р.), М. Т. Берков (1974 р.), А. М. Мороз (1983 р.), М. І. Савлук (1985 р.), А. М. Герасимович (1996 р.), О. В. Дзюблюк (2001 р.), Т.С. Смовженко (2002 р.), М. Д. Алексеєнко (2003 р.), Гуцал І.С. (2004 р.), І. Б. Івасів (2009 р.), Аржевітін С.М. (2011 р.), Краснова І.В. (2018 р.). Підвищенню рівня викладання сприяла підготовка і опублікування монографій: В. Є. Власенко («Грошова реформа С. Ю.Вітте», «Теорія грошей у Росії»), М. Т. Беркова («Міграція грошей та методи її вивчення»), М. І. Савлука («Теорія грошей»), А. М. Мороза («Ефективність кредитування промисловості»), М. І. Мируна і А. М. Герасимовича («Банківське обслуговування малого бізнесу», «Банківське обслуговування підприємств і населення»), М. І. Мируна («Господарський розрахунок і кредит»), І. М. Лазепка («Оборотні кошти підрядних будівельних організацій»), Дзюблюка О. В. («Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки»),  Алексеєнка М. Д. («Капітал банку: питання теорії і практики»), Івасіва І. Б. («Вартість банку: теорія та управління»), Краснової І.В. («Формування інвестиційних стратегій на інтегрованих фінансових ринках»). Ці праці є наслідком багаторічної науково-дослідної роботи на кафедрі.

Кафедра з метою підвищення якості викладання застосовує прогресивні форми навчання, практикує читання проблемних лекцій, проведення занять з використанням виробничих ситуацій у банківській справі, розробляє завдання з розв’язання проблемних ситуацій, використання структурно-логічних схем. Викладачі кафедри протягом тривалого часу співпрацюють з вузами Польщі, Білорусі, Німеччини, Китаю та інших країн. Центром навчально-методичної роботи на кафедрі є навчально-консультаційний пункт, навчально-тренувальний банк та комп’ютерні класи.

Для більш активного залучення студентів до вивчення банківської справи і розвитку їх творчого мислення важливу роль відіграє їх участь у науково-дослідній роботі, підготовці наукових доповідей, рефератів, опублікування статей у наукових збірниках університету. Доповіді студентів з банківської справи були позитивно оцінені на міжнародних студентських конференціях у Братиславі, Новосибірську, Сан-Петербурзі, Мінську, Алма-Аті, Одесі, Львові.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану методичну роботу. На кафедрі систематично оновлюють лекційні курси, плани семінарських та практичних занять, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Сторінка кафедри менеджменту банківської діяльності (архів)

Сторінка кафедри страхування (архів)

Посадова інструкція завідувача кафедри

Посадова інструкція професора

Посадова інструкція доцента

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

 

На базі КНЕУ проведено  XІ Міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку"! (сезон 2024 р.) - наказ по КНЕУ №57 від 31.01.2024 р. Фінальний тур проведено 6 червня 2024 р., результати оприлюднено нижче. Очікуйте оголошень щодо проведення чергового конкурсу в 2025 році!

 

Здобутки конкурсу: