Факультет фінансів

Кафедра банківської справи

Колектив кафедри банківської справи до об`єднання з кафедрою менеджменту банківської діяльності 1.09.2018

Колектив кафедри банківської справи до об`єднання з кафедрою менеджменту банківської діяльності 1.09.2018 

Колектив кафедри менеджменту банківської діяльності до об`єднання з кафедрою банківської справи 1.09.2018

Колектив кафедри менеджменту банківської діяльності до об`єднання з кафедрою банківської справи 1.09.2018 

Кафедра банківської справи готує бакалаврів та магістрів (магістерська програма «Банківський менеджмент»)  для роботи в установах комерційних банків, Національного банку України та інших кредитних установах. Економісти цього профілю займаються організацією банківської діяльності, кредитуванням, розрахунковим обслуговуванням виробничої та інвестиційної діяльності підприємств і господарських організацій, громадян; виконують операції з цінними паперами.

Історія

Кафедру банківської справи Київського національного економічного університету засновано у вересні 1945 р.

Місією кафедри банківської справи є формування професійних знань і наукового світогляду майбутніх фахівців з банківської справи, виховання у них високих моральних якостей, любові до своєї професії, прагнення працювати на користь суспільства, а також сприяння реалізації творчого потенціалу колективу кафедри. 

 

Кафедра за роки свого існування перетворилася на один з провідних наукових центрів з банківської справи. Вона є координатором і головним виконавцем наукових тем з грошового обігу, кредиту, банківської справи. Тут провадяться наукові дослідження з проблем, що мають науково-теоретичне і практичне значення.

Завідувачі кафедри — доктори економічних наук, професори:
Власенко Василь Євтіхійович (3.08.1945 — 1.01.1970 рр.)
Берков Микола Тихонович (13.07.1970 — 5.06.1991 рр.)
Савлук Михайло Іванович (7.06.1991 — 4.12.1993 рр.)
Мороз Анатолій Миколайович (6.12.1993 — 27.11.2015 рр.)

Аржевітін Станіслав Михайлович (27.11.2015- 31.10.2018 рр.)

Примостка Людмила Олександрівна (01.11.2018 - по теперішній час)

Професорсько-викладацький склад кафедри займає визначне місце серед кафедр університету. Цілеспрямована діяльність кафедри щодо забезпечення наукового підходу у викладанні дисциплін зумовила зростання інтересу студентів до нового розуміння теоретичних положень грошей та кредиту, банківської справи. Підготовлені кафедрою спеціалісти мають науковий рівень, що забезпечує потреби у працівниках вищої кваліфікації банківської системи України.

Науковий рівень викладання забезпечується високою кваліфікацією викладачів кафедри. Докторські дисертації захистили В. Є. Власенко (1964 р.), М. Т. Берков (1974 р.), А. М. Мороз (1983 р.), М. І. Савлук (1985 р.), А. М. Герасимович (1996 р.), О. В. Дзюблюк (2001 р.), М. Д. Алексеєнко (2003 р.), Гуцал І.С. (2004 р.), І. Б. Івасів (2009 р.). Підвищенню рівня викладання сприяла підготовка і опублікування монографій: В. Є. Власенко («Грошова реформа С. Ю.Вітте», «Теорія грошей у Росії»), М. Т. Беркова («Міграція грошей та методи її вивчення»), М. І. Савлука («Теорія грошей»), А. М. Мороза («Ефективність кредитування промисловості»), М. І. Мируна і А. М. Герасимовича («Банківське обслуговування малого бізнесу», «Банківське обслуговування підприємств і населення»), М. І. Мируна («Господарський розрахунок і кредит»), І. М. Лазепка («Оборотні кошти підрядних будівельних організацій»), Дзюблюка О. В. («Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки»),  Алексеєнка М. Д. («Капітал банку: питання теорії і практики»), Івасіва І. Б. («Вартість банку: теорія та управління»). Ці праці є наслідком багаторічної науково-дослідної роботи на кафедрі.

Кафедра з метою підвищення якості викладання застосовує прогресивні форми навчання, практикує читання проблемних лекцій, проведення занять з використанням виробничих ситуацій у банківській справі, розробляє завдання з розв’язання проблемних ситуацій, використання структурно-логічних схем. Викладачі кафедри протягом тривалого часу співпрацюють з вузами Росії, Білорусі та Європейських країн. Центром навчально-методичної роботи на кафедрі є навчально-консультаційний пункт, навчально-тренувальний банк та комп’ютерні класи.

Для більш активного залучення студентів до вивчення банківської справи і розвитку їх творчого мислення важливу роль відіграє їх участь у науково-дослідній роботі, підготовці наукових доповідей, рефератів, опублікування статей у наукових збірниках університету. Доповіді студентів з банківської справи були позитивно оцінені на міжнародних студентських конференціях у Братиславі, Новосибірську, Сан-Петербурзі, Мінську, Алма-Аті, Одесі.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану методичну роботу. На кафедрі систематично оновлюють лекційні курси, плани семінарських та практичних занять, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »