Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

§ Корпоративні фінанси (або фінанси бізнесу) вивчають процеси прийняття фінансово-інвестиційних рішень як на рівні крупних міжнародних корпорацій так і невеликих корпоративних підприємств, зокрема методи фінансового аналізу та оцінки ризиків, інструменти формування капіталу та його максимізації, фінансові технології управління активами та інвестування на ринках капіталів. Корпоративні фінанси сфокусовані на управлінні фінансами різних напрямків бізнесу (виробництво, посередництво, торгівля, банкінг, страхування тощо). 

§ Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ займається підготовкою професіоналів у сфері корпоративних фінансів, контролінгу та інвестиційного менеджменту з використанням найкращої міжнародної практики, залученням бізнес-стейкхолдерів, іноземних університетів-партнерів та власних наукових розробок.

§ Кафедра була створена у 1989 році як кафедра фінансів галузей народного господарства і стала першою в Україні, яка на професійному рівні почала займатися фінансами бізнесу. У 90-х роках кафедра була широко відома під бредном фінансів підприємств і страхової справи. У 2002 р. з кафедри був виокремлений блок страхової справи і вона отримала назву кафедра фінансів підприємств. У зв’язку з модернізацією напрямків науково-дослідної роботи та освітньої діяльності, у 2014 р. кафедра була перетворена у кафедру корпоративних фінансів і контролінгу. У 2018р. у результаті приєднання кафедри інвестиційної діяльності у складі кафедри корпфіну з'явився потужний напрямок, пов'язаний із інвестиційним менеджментом.  

Детальніше про кафедру

Положення про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу

Звіт про наукову роботу кафедри за 2023 рік

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Графік проведення консультацій викладачами кафедри