Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

§ Корпоративні фінанси (або фінанси бізнесу) вивчають процеси прийняття фінансово-інвестиційних рішень як на рівні крупних міжнародних корпорацій так і невеликих корпоративних підприємств, зокрема методи фінансового аналізу та оцінки ризиків, інструменти формування капіталу та його максимізації, фінансові технології управління активами та інвестування на ринках капіталів. Корпоративні фінанси сфокусовані на управлінні фінансами різних напрямків бізнесу (виробництво, посередництво, торгівля, банкінг, страхування тощо).  

 

§ Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ займається підготовкою професіоналів у сфері корпоративних фінансів, контролінгу та інвестиційного менеджменту з використанням найкращої міжнародної практики, залученням бізнес-стейкхолдерів, іноземних університетів-партнерів та власних наукових розробок.

 

§ Кафедра була створена у 1989 році як кафедра фінансів галузей народного господарства і стала першою в Україні, яка на професійному рівні почала займатися фінансами бізнесу. У 90-х роках кафедра була широко відома під бредном фінансів підприємств і страхової справи. У 2002 р. з кафедри був виокремлений блок страхової справи і вона отримала назву кафедра фінансів підприємств. У зв’язку з модернізацією напрямків науково-дослідної роботи та освітньої діяльності, у 2014 р. кафедра була перетворена у кафедру корпоративних фінансів і контролінгу. У 2018р. у результаті приєднання кафедри інвестиційної діяльності у складі кафедри корпфіну з'явився потужний напрямок, пов'язаний із інвестиційним менеджментом.  

Детальніше »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінанси підприємств
Корпоративне бюджетування
Фінансовий аналіз корпорацій
Корпоративні фінанси
Дью Ділідженс
Фінансова діяльність підприємств
Бюджетування діяльності суб`єктів підприємництва (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)
Оподаткування підприємства
Інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Інвестиційний аналіз (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Інвестиційне кредитування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінансові інвестиції (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Іпотечний ринок (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Бюджетування інвестиційних проектів (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінанси туристичного бізнесу
Фінансова діяльність корпорацій
Вступ до спеціальності (К-ра Корпоративних фінансів і контролінгу)
Вступ до інвестиційного менеджменту
Фінансове моделювання у бізнесі
Блокчейн-технології у фінансуванні бізнесу
Етика у фінансах та інвестиціях (укр.виклад.)
Етика у фінансах та інвестиціях (англ.виклад.)
Фінтех у бізнесі
Фінанси підприємств: базовий курс
Дисципліни магістерського рівня
Фінансовий менеджмент
Фін менеджмент у сфері бізнесу
Оподаткування суб’єктів підприємництва
Управління фінансовою санацією підприємства
Фінансове посередництво
Фінансовий контролінг
Financial Risk Management
Контролінг ризиків
ERP- системи в управлінні фінансами
Управлінський облік в системі контролінгу
Внутрішній фінансовий контроль
Вартісно-орієнтоване управління фінансами
Інновації у корпоративних фінансах
Управління фінансовими ризиками (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Методологія наукових досліджень (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Управління фінансами у малому та середньому бізнесі
Фінансово-інвестиційний консалтинг (магістр)
Проектне фінансування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінансовий контролінг корпорацій
Операційний контролінг
Податковий консалтинг у бізнесі
Портфельне інвестування (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Венчурне інвестування
Інвестиційний менеджмент (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Проектно-кошторисна справа (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Грантове фінансування
Корпоративні фінанси (К-ра корпоративних фінансів і контролінгу)
Фінансові потоки в логістичних системах
Венчурне фінансування
Кількісні та якісні методи у корпоративних фінансах
Управління соціальними інвестиціями
Управління інноваційною діяльністю
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 2020
Проєктний контролінг