Факультет фінансів

Аспіранти кафедри

На кафедрі банківської справи та страхування здобувають науковий ступінь кандидата економічних наук та доктора економічних наук  зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. Теми дисертаційних досліджень наведено нижче.

 

 

Аспіранти з відривом від виробництва  
ПІБ Тема Керівник Примітки

Аркуша Євгеній Вікторович

Управління платоспроможнстю страхової компанії Баранов  А.Л. 1 рік

Пилипенко Ганна Сергіївна

Комплаєнс-менеджмент в системі корпоративного управління банку  Краснова І.В. 1 рік

Слєсар Вячеслав Михайлович

Банківське кредитування зелених проєктів Примостка Л.О. 1 рік

Коваленко Ганна Валеріївна

Банківська таємниця в цифровому середовищі Циганова Н.В. 1 рік

Ващенко Анастасія Андріївна

Розвиток венчурного банкінгу в Україні  Нікітін А.В. 1 рік

Тараненко Лідія Юріївна

Система гарантування вкладів у розвитку фінансового сектору України Краснова І.В. 1 рік
Лавренюк Анастасія Вікторівна Банки у формуванні інклюзивної фінансової поведінки населення Краснова І.В. 2 рік
Громницька                               Ірина Юріївна Управління ліквідністю банківської системиУкраїни в умовах циклічного розвитку економіки. Краснова І.В. 3 рік
Макаров Олег Юрійович Монетизація економіки та її вплив на економічний розвиток Аржевітін С.М. 4 рік
Шірінян Артур Арамович  Ефективність функціонування страхового ринку України Мурашко О.В. 4 рік
Аспіранти без відриву від виробництва  
Кисіль Тетяна Миколаївна Інтелектуальна система управління фінансовою стійкістю банківських установ. Примостка Л.О. 1 рік
Муріна Анна Володимирівна Вплив кредитів на фінансовий добробут громадян України Івасів І. Б. 1 рік
Соколовська                           Наталія Сергіївна Операційний ризик-менеджмент  в банках Примостка Л.О. 1 рік
Потебенько Вікторія Володимирівна Накопичувальне страхування життя  в системі соціального захисту населення Баранов А.Л. 2 рік
Чепіжко Оксана Вікторівна Управління процесом ліквідності банків в умовах трансформації фінансового сектору. Примостка Л.О. 2 рік
Степанець Вікторія Сергіївна Діагностика та врегулювання діяльності проблемних банків Краснова І.В. 4 рік
Зіневич В’ячеслав Геннадійович Управління інвестиційною діяльністю компаній зі страхування життя Мурашко О.В. 4 рік

 

                                                          Докторанти

Іванова Тетяна Георгіївна Ринок інноваційних банківських послуг у цифровій економіці. Примостка Л.О.
Коптюх  Олена Григоріївна Монетарне регулювання у системі управління державним боргом Краснова І.В.

 

Остання редакція: 27.11.21