Факультет фінансів

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри банківської справи здійснюється в рамках науково-дослідних тем: «Інноваційний розвиток банківської діяльності в інтегрованому фінансовому середовищі» та «Реформування банківської системи України в сучасних умовах».    Результатами наукової діяльності викладачів є: написання наукових монографій, підготовка наукових статей, кандидатських та докторських дисертацій та здійснення інших видів науково-дослідної роботи, таких як участь у науково-методологічному семінарі, конкурсах наукових робіт.   

На кафедрі функціонує аспірантура, де станом на листопад 2018 року навчаються 14 аспірантів та здобувачів (з відривом від виробництва 7 осіб та без відриву 5 осіб), дві особи прикріплені для написання докторських дисертацій. Кафедрою розроблено “Пам’ятку аспіранта”, де сформульовані права та обов’язки кафедри та аспірантів, що дозволяє активізувати їх наукову роботу.

 

Активно приймають участь викладачі кафедри в наукових конференціях, які проходять як в КНЕУ, так і в інших учбових та банківських установах.

План основних наукових заходів кафедри на 2019 рік.

№ з/п

Назва, тип заходу

Орієнтовний термін проведення

Примітки

1

Всеукраїнська інтернет-конференція «Фінансова грамотність та підготовка майбутніх банкірів: європейський вектор» (для викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації)

12 лютого

«Інформаційний лист конференції» / «Реєстрація учасників конференції»

2

VI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку”

Січень-травень.

Фінал – 6 червня

Деталі на окремій сторінці -  посилання

3

Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрова трансформація банків в Україні»

23 травня

очікуйте детально пізніше

4

ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці»

25 квітня (подання тез до 14 квітня)

детально

5

Другий всеукраїнський конкурс талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи

Березень-квітень.

Фінал – 17 травня

детально

6

Щорічна наукова студентська конференція КНЕУ, секції кафедри

квітень

очікуйте детально пізніше

 

Остання редакція: 24.03.19