Факультет фінансів

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри банківської справи здійснюється в рамках науково-дослідної теми «Удосконалення механізмів регулювання та управління діяльністю кредитних установ в умовах циклічного розвитку економіки».  Результатами наукової діяльності викладачів є: написання наукових монографій, підготовка наукових статей, кандидатських та докторських дисертацій та здійснення інших видів науково-дослідної роботи, таких як участь у науково-методологічному семінарі, конкурсах наукових робіт.  

На кафедрі функціонує аспірантура, де станом на листопад 2018 року навчаються 14 аспірантів та здобувачів (з відривом від виробництва 7 осіб та без відриву 5 осіб), дві особи прикріплені для написання докторських дисертацій (доцент кафедри Іванова Тетяна Георгіївна  та Корнилюк Роман Васильович). Кафедрою розроблено “Пам’ятку аспіранта”, де сформульовані права та обов’язки кафедри та аспірантів, що дозволяє активізувати їх наукову роботу.

 

Активно приймають участь викладачі кафедри в наукових конференціях, які проходять як в КНЕУ, так і в інших учбових та банківських установах.

 

Остання редакція: 13.11.18