Факультет фінансів

Наукова робота

Наукова робота кафедри банківської справи та страхування здійснюється в рамках науково-дослідних тем: "Управління ефективністю фінансового бізнесу у парадигмі сталого розвитку" (0122U002328 - основна 2022-2026) та "Розвиток фінансових екосистем: інновації, digital-технології, регулювання" (0122U002018 - додаткова, 2022-2026); «Інноваційний розвиток банківської діяльності в інтегрованому фінансовому середовищі» (2017-2021 рр.), «Реформування банківської системи України в сучасних умовах» (2017-2021 р.) та «Інноваційні напрямки розвитку страхового сектору України» (2016-2020 р.).  Результатами наукової діяльності викладачів є: написання наукових монографій, підготовка наукових статей, кандидатських та докторських дисертацій та здійснення інших видів науково-дослідної роботи, таких як участь у науково-методологічному семінарі, конкурсах наукових робіт.   

На кафедрі функціонує аспірантура, де станом на грудень 2021 року навчаються 17 аспірантів та здобувачів (з відривом від виробництва 10 осіб та без відриву 7 осіб), одна особа прикріпленіа для написання докторської дисертації. Кафедрою розроблено “Пам’ятку аспіранта”, де сформульовані права та обов’язки кафедри та аспірантів, що дозволяє активізувати їх наукову роботу.

Активно приймають участь викладачі кафедри в наукових конференціях, які проходять як в КНЕУ, так і в інших учбових,  банківських та страхових установах.

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2021 рік

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2020 рік

Завжди оперативні новини про наукові події кафедри - у соціальних мережах FacebookTelegram:

Остання редакція: 26.04.22