Факультет фінансів

Корпоративні фінанси

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна/заочна/дистанційна

Корпоративні фінанси (або фінанси бізнесу) вивчають процеси прийняття фінансово-інвестиційних рішень як на рівні крупних міжнародних корпорацій так і невеликих корпоративних підприємств, зокрема методи фінансового аналізу та оцінки ризиків, інструменти формування капіталу та його максимізації, фінансові технології управління активами та інвестування на ринках капіталів. Корпоративні фінанси сфокусовані на управлінні фінансами різних напрямків бізнесу (виробництво, консалтинг, посередництво, торгівля, банкінг, страхування тощо). 

Особливості освітньо-професійної програми

ОПП «Корпоративні фінанси»  - унікальна освітня програма, яка спрямована на підготовку фінансистів для приватного бізнесу, фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій державного сектору. Програма надає змогу амбітній молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну фінансову освіту і збудувати успішну кар’єру першокласного фінансиста.

Ми готуємо майбутніх фінансових директорів (CFO), фахівців у сфері фінансової та інвестиційної аналітики і консалтингу для вітчизняного та міжнародного бізнесу. Студенти отримують також фінансові знання, необхідні для започаткування стартапу та ведення власного бізнесу.

Корпфін - прикладна освітня програма, для реалізації якої залучаються практики, а також зарубіжні університети-партнери. На програмі студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Дью-Ділідженс, Фінансове моделювання в бізнесі, Фінтех у бізнесі), які реалізуються спільно із глобальними консалтинговими компаніями й представниками транснаціонального бізнесу.

Програма забезпечує поглиблене вивчення фахової іноземної мови, профільні дисципліни програми викладаються за бажанням студента українською або англійською мовами. Навчальні програми профільних дисциплін адаптовані до стандартів зарубіжних університетів-партнерів. Студенти можуть обрати повністю англомовну версію програми «Corporatefinance».Переважна більшість доцентів та професорів, які залучені до роботи на програмі пройшли стажування в університетах США, Німеччини та Швейцарії, а також працють у бізнесі.

Найкращі студенти мають можливість проходження стажування у ряді компаній Німеччини та Польщі (зокрема, в Ernst&Young, PWC). Студенти, які добре володіють англійською чи німецькою мовами, мають можливість безкоштовно пройти включне семестрове навчання за програмами корпоративних фінансів і контролінгу в університетах-партнерах - Philipps-UniversityofMarburg, UniversitätKonstanzта Georg-August-UniversityofGöttingen(Germany).

Конкурсні предмети для вступу на програму за результатами зно:

Предмет

Ваговий коефіцієнт

Українська мова та література

0,35

Математика

0,25

Іноземна мова або Георграфія або Історія України або Фізика або Біологія або Хімія

0,3

Атестат

0,1

Абітурієнт має можливість позмагатися за бюджетне місце. Кількість бюджетних місць на корпфін  у 2018р. - 25; у 2019р - 35; у 2020 - 35; орієнтовано у 2021 - 35. Якщо ж набраних балів ЗНО не вистачає для вступу за кошти держбюджету, абітурієнт автоматично бере участь у конкурсі на контрактні місця.

Прохідний бал ЗНО на бюджетні місця на спеціалізацію Корпоративні фінанси у 2018р. склав близько 173 бали, у 2019р. - 177 балів, у 2020р. - близько 182 бали. 

Окрім цього, у рамках заповнення вакантних бюджетних місць щороку на спеціалізацію зараховуються різні категорії пільговиків (див. детально умови вступу або ж задавайте запитання через канали комунікації). 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за спеціалізацією "Корпоративні фінанси" щорічно удосконалюється  і є гнучким до запитів bestpraсtices. Завдяки тісній співпраці із представниками бізнесу та зарубіжними партнерами постійно оновлюються як набір дисциплін, що пропонуються для вивчення студентами, так і змістовне наповнення самих дисциплін.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Програма сфокусована на підготовку фінансових менеджерів для бізнесу, фінансових, кредитних та інвестиційних аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й прикладну базу у сфері корпоративних фінансів і контролінгу. Структура програми передбачає динамічне, системне та інтерактивне оволодіння сучасними методами: прийняття фінансових та інвестиційних рішень; забезпечення прибутковості, ліквідності й фінансової стійкості суб’єктів бізнесу; здійснення бюджетування діяльності корпорацій та розробка фінансової моделі бізнесу; забезпечення підприємства капіталом; оцінки вартості бізнесу. Випускники освітньої програми можуть працювати:

- у сфері вітчизняного та іноземного корпоративного бізнесу – на посадах спеціаліста фінансового відділу, казначея, фінансового аналітика, економіста з планово-аналітичної роботи, фінансового менеджера, спеціаліста відділу фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту;

у фінансових установах та сфері консалтингу й аудиту – на  посадах фінансових консультантів і аудиторів, аналітика з кредитування, аналітика з інвестицій, інспектора зі страхування, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, менеджера із фінансового лізингу, інспектора з оцінки вартості;

- в державних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та здійснення інвестицій, аналітика з фінансово-економічної безпеки, консультанта з податків і зборів, економіста з фінансової роботи, фахівців контрольно-ревізійних департаментів.

Після закінчення бакалаврського рівня студенти мають можливість продовжити навчання у магістратурі за освітніми програмами: CorporateFinancialManagement(english); Фінансовий менеджмент і контролінг; Інвестиційний менеджмент.

 

Корисні посилання:
Інформація про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу

Правила вступу 2021
Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Корпоративні фінанси" 

Остання редакція: 08.07.21