Факультет фінансів

Корпоративні фінанси

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна/заочна/дистанційна

Корпоративні фінанси (або фінанси бізнесу)  сфокусовані на прийнятті фінансовоінвестиційних рішень крупними міжнародними корпораціями, а також невеликими підприємствами, зокрема вивчають методи фінансового аналізу та оцінки ризиків, інструменти формування капіталу та його максимізації, фінансові технології управління активами та інвестування на ринках капіталів. Корпоративні фінанси – це база фінансового менеджменту різних напрямків бізнесу (виробництво, консалтинг, посередництво, торгівля, банкінг, страхування тощо).

Особливості освітньо-професійної програми

ОПП «Корпоративні фінанси» - унікальна освітня програма, яка спрямована на підготовку фінансистів для приватного бізнесу, фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій державного сектору. Програма надає змогу амбітній молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну фінансову освіту і збудувати успішну кар’єру першокласного фінансиста. Ми готуємо майбутніх фінансових директорів (CFO), фахівців у сфері фінансової та інвестиційної аналітики і консалтингу для вітчизняного та міжнародного бізнесу. Студенти отримують також фінансові знання, необхідні для започаткування стартапу та ведення власного бізнесу. Корпфін - прикладна освітня програма, для реалізації якої залучаються практики, а також зарубіжні університети-партнери. На програмі студенти вивчають сертифіковані дисципліни (ДьюДілідженс, Фінансове моделювання в бізнесі, Фінтех у бізнесі), які реалізуються спільно із глобальними консалтинговими компаніями й представниками транснаціонального бізнесу. Програма забезпечує поглиблене вивчення фахової іноземної мови, профільні дисципліни програми викладаються за бажанням студента українською або англійською мовами. Навчальні програми профільних дисциплін адаптовані до стандартів зарубіжних університетів-партнерів. Студенти можуть обрати повністю англомовну версію програми «Corporate finance». Переважна більшість доцентів та професорів, які залучені до роботи на програмі пройшли стажування в університетах США, Німеччини та Швейцарії, а також працюють у бізнесі. Найкращі студенти мають можливість проходження стажування не лише в Україні, а й у ряді компаній Німеччини та Польщі (зокрема, в Ernst&Young, KPMG). Студенти, які добре володіють англійською чи німецькою мовами, мають можливість безкоштовно пройти включне семестрове навчання за програмами корпоративних фінансів і контролінгу в університетах-партнерах - PhilippsUniversity of Marburg, Universität Konstanz та Georg-August-University of Göttingen (Germany). Гарант програми – Іванець Ірина Василівна К.е.н., доцент, тренер англомовних програм МВА iryna_ivanets@kneu.edu.ua 0675013113 corfin_kneu https://t.me/CorFin_Im_2022 Можливості ОПП «Корпоративні фінанси (Фінанси бізнесу)» Завдяки тісній співпраці із нашими німецькими партнерами, значна кількість студентів отримує стипендії Еразмус. У другому півріччі 2022 р. стартувала програма Ukraine Digital у партнерстві з Philipps-University of Marburg (Germany), яка передбачає спільне вивчення студентами профільних дисциплін з повним доступом до онлайн-платформ університету Марбург. Для студентів, які поступають у 2022 р. у рамках проекту передбачено вивчення двох дисциплін, а також додаткові стипендії починаючи із жовтня місяця. 

Конкурсні предмети для вступу на програму за результатами зно:

Предмет

Ваговий коефіцієнт

Українська мова та література

0,35

Математика

0,4

ІІсторія України

0,25

Атестат

Не береться до уваги

Абітурієнт має можливість позмагатися за бюджетне місце. Максимальна кількість бюджетних місць на корпфін складає 35. Якщо ж набраних балів НМТ (ЗНО) не вистачає для вступу за кошти держбюджету, абітурієнт автоматично бере участь у конкурсі на контрактні місця. Окрім цього, у рамках заповнення вакантних бюджетних місць щороку на спеціалізацію зараховуються різні категорії пільговиків (див. детально умови вступу або ж задавайте запитання через канали комунікації). НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за спеціалізацією "Корпоративні фінанси" щорічно удосконалюється і є гнучким до запитів best praсtices. Завдяки тісній співпраці із представниками бізнесу та зарубіжними партнерами постійно оновлюються як набір дисциплін, що пропонуються для вивчення студентами, так і змістовне наповнення самих дисцип

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Програма сфокусована на підготовку фінансових менеджерів для бізнесу, фінансових, кредитних та інвестиційних аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й прикладну базу у сфері корпоративних фінансів і контролінгу. Структура програми передбачає динамічне, системне та інтерактивне оволодіння сучасними методами: прийняття фінансових та інвестиційних рішень; забезпечення прибутковості, ліквідності й фінансової стійкості суб’єктів бізнесу; здійснення бюджетування діяльності корпорацій та розробка фінансової моделі бізнесу; забезпечення підприємства капіталом; оцінки вартості бізнесу. Випускники освітньої програми можуть працювати: - у сфері вітчизняного та іноземного корпоративного бізнесу – на посадах спеціаліста фінансового відділу, казначея, фінансового аналітика, економіста з планово-аналітичної роботи, фінансового менеджера, спеціаліста відділу фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту; - у фінансових установах та сфері консалтингу й аудиту – на посадах фінансових консультантів і аудиторів, аналітика з кредитування, аналітика з інвестицій, інспектора зі страхування, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, менеджера із фінансового лізингу, інспектора з оцінки вартості; - в державних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та здійснення інвестицій, аналітика з фінансово-економічної безпеки, консультанта з податків і зборів, економіста з фінансової роботи, фахівців контрольно-ревізійних департаментів. Після закінчення бакалаврського рівня студенти мають можливість продовжити навчання у магістратурі за освітніми програмами: Corporate Financial Management (english); Фінансовий менеджмент і контролінг; Інвестиційний менеджмент.

 

Корисні посилання:
Інформація про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Корпоративні фінанси" 

Остання редакція: 06.07.22