Факультет фінансів

Навчальні дисципліни бакалаврату

Дисципліни бакалаврського рівня

·         Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)

·         Фахова іноземна мова (англійська, французька)

·         Іноземна мова з поглибленим вивченням (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька) - нормативна дисципліна вивчається протягом I­ IVсеместрів на фінансово-економічном, обліково-економічном факультетах та факультеті  економіки АПК. Мета дисципліни- формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних іншомовних компетенцій для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі на рівні незалежного користувача (В2), який є стандартом для ступеня бакалавра. Вивчення дисципліни закінчується складанням іспиту.

Фахова іноземна мова (англійська, французька) – вибіркова дисципліна, вивчається протягом V-VIIIсеместрів.Програма дисципліни розроблена з урахуванням професійного спрямування фінансово-економічного, обліково-економічного факультетів та факультету економіки АПК. Дисципліна відкриває перед студентами великі можливості для ознайомлення з іноземним досвідом в галузі обраної спеціальності.

Іноземна мова з поглибленим вивченням) – вибіркова дисципліна, вивчається протягом I­ IV семестрів.

Мета дисципліни – формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних вузів, яка розуміється як здібність та готовність здійснювати іншомовне повсякденно-побутове та професіональне (опосередковане та безпосереднє) спілкування з носіями мови.

Зміст програми передбачає подальший рух у напрямі володіння мовою на рівні досвідченого користувача (С1).

Остання редакція: 07.06.23