Факультет фінансів

Митне адміністрування та посередництво

 

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Митне адміністрування та посередництво


 

Загальна інформація

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці /1 рік 6 місяців/ 1 рік 6 місяців

Форма навчання

Очна (денна)/ заочна/дистанційна

 

Освітньо-професійна програма «Митне адміністрування та посередництво»  спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі митної справи та митного регулювання, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, здатністю до самостійного навчання і саморозвитку, спроможних вирішувати комплексні задачі у сфері митного адміністрування і посередництва.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Митне адміністрування та посередництво» для освітнього ступеня «магістр» орієнтується на формування та розвиток компетентностей, необхідних для підготовки висококваліфікованих фахівців з митної справи, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, здатністю до самостійного навчання і саморозвитку, спроможних вирішувати прикладні задачі у сфері митного адміністрування. Структура програми передбачає комплексний підхід до навчання, який реалізується через поєднання теоретичної та практичної підготовки, а також динамічне та інтерактивне оволодіння знаннями і навичками.

Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях і тісно пов'язані з практичним застосуванням у діловому середовищі.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть працювати як у державних та приватних національних та міжнародних / міждержавних інституціях на посадах фінансово-економічного та організаційно-управлінського профілю. Перелік робіт, які можуть виконувати випускники відповідно до «Класифікатору професій» ДК 003:2010 (КП), а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: посадові особи Державної податкової служби України та Державної митної служби України  (головний  інспектор, головний державний інспектор, заступник начальника відділу, начальних відділу, начальник управління); агент з митного оформлення; товарознавець-експерт;  брокер  торговий; митний брокер; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, керівника установи, організації, наукового співробітника та викладача тощо.

Корисні посилання:

Інфрмація про кафедру фінансів імені Віктора Федосова 

Правила вступу 2022
Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Митне адміністрування та посередництво" 

 

Остання редакція: 01.07.22