Факультет фінансів

Охрименко Ірина Борисівна

Кафедра:Кафедра банківської справи та страхування
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:27 років
Біографія:

В 1996 році закінчила Київський державний  економічний університет (ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана") і отримана ступінь магістра за спеціалізацією "Банківський менеджмент". У 1997 році розпочала наукову і викладацьку діяльність у КНЕУ імені Вадима Гетьмана. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію і здобула ступінь кандидата економічних наук. У 2021 р. отримала вчена звання доцента по кафедрі банківської справи та страхування.

Коло наукових інтересів: банківська діяльність, банківські операції та послуги, кредитний менеджмент, управління ризиками, комплаєнс.

Викладає дисципліни: "Операції та технології банківського бізнесу", "Дистанційний банкінг", "Фінансово-біржова діяльність", "Комплаєнс у фінансовому бізнесі", Тренінг-курс "Кредитний ризик-менеджмент". Активно використовую в процесі викладання дисциплін та проведенні тренінгів для студентів інноваційні технології.

Заслужений працівник КНЕУ (2006)

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

1. Київські державні курси іноземних мов «Інтерлінгва».

Сертифікат Е-155

Загальний курс англійської мови на рівні середнього (В2) (108 годин), від 26.02.2018 р.

2. Academic Society of Michal Baludansky, Pan-European University in Bratislava

Сертифікат 010/2-2018. Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Austria

“Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European Experiens and Global Trends (108 годин)від 20 квітня 2018 р

3. ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС 02070884/069499-19 за програмою Інституту післядипломної освіти «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (108 год.), від 8.11. 2019 р.

4. Uniwersytet Rzeszowski (Poland)

Сертифікат 02.07.21

 «Methodology of scientific research in the field of education, science and innovation for sustainable development ": paradigm of sustainability of the strategy of civilizational development in the context of global challenges

(180 годин) від 02.07.2021 р.

5. Дистанційне стажування на освітній платформі Prometheus:

сертифікат «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» 18.12.2022 р. 60 год.;

сертифікат "Наукова комунікація в цифрову епоху" 18.12.2022 р. 90 год.;

сертифікат «Медіаграмотність для освітян»  15.12.2022 р. 60 год.

6. Стажування по программі "Акредитаційний коучінг", КНЕУ ім. В. Гетьмана Інститут бізнес-освіти ім. А. Поручника, 180 год. (ECTS  6 кредитів). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0672; 27 червня  2023 р.