Факультет фінансів

Примостка Людмила Олександрівна

Кафедра:Кафедра банківської справи та страхування
Посада:завідувач кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:35 років
Біографія:

Закінчила з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Після закінчення аспірантури працює в КНЕУ. В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію, а в  2002р. - докторську дисертацію на тему "Аналіз банківської діяльності: теорія та практика". В 2004 р. отримала звання професора кафедри банківської справи. Проходила стажування у США за програмою Світового банку "Банківський менеджмент" (м. Вашингтон) та у Центральному банку Словаччини  (м. Братіслава). З 2005р. по 31.08.2018р. очолювала кафедру менеджменту банківської діяльності фінансово-економічного факультету. З 01.11.2018 була обрана на посаду завідувача кафедри банківської справи. Після об'єднання кафедри банківської справи та кафедри страхування у грудні 2020 р. обрана на посаду завідувача кафедри банківської справи та страхування.

Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 за спеціальністю 08.00.08  "Гроші, фінанси та кредит" у Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана  (від 06.06.2022р.) (Наказ МОН від 06.06.2022р. №530 ) https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_council/d-26.006.04/04_vid-pro-chleniv/

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць. Підготувала двох докторів економічних наук, 12 кандидатів економічних наук та двох докторів філософії (PhD). Академік Академії наук Вищої освіти. 

Член Експертної ради з фінансової грамотності  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб https://www.fg.gov.ua/articles/50537-fond-garantuvannya-utvoriv-ekspertnu-radu-z-finansovo-gramotnosti.html

 

 

НАГОРОДИ

  • Нагороджена - МОН України нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (наказ МОНУ від 22.11.2016 р. № 602-к);  
  • знаком «Відмінник освіти України» (№ 79262, Наказ МОНУ № 1251-к від 30.10.2006 р.),
  • Подяка Прем’єр-міністра України (№14275 від 30.11. 2011р.);
  • Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ №498 від 10.06.2009р.);
  • Подяка та Почесна грамота Київського міського голови (№ 67579 від 18.05.2007р.);
  • Почесна Грамота Правління Національного банку України (№848 від 20.05.2007р.).
  • За видатні  особисті досягнення у сфері наукової та освітньої діяльності, а також розвиток банківської справи та теорії управління ризиками нагороджена медаллю Академії наук вищої освіти України  «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (Протокол рішення Президії АНВОУ №8 від 25.09.2009 р.).