Факультет фінансів

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 12.05.16
Інвестування(вибіркова)

Мета дисципліни: вивчення теоретико-методологічних та практичних засад щодо сутності та напрямів інвестування, зокрема у матеріальні та нематеріальні активи, грошові банківські вклади, права на користування природними ресурсами, цінні папери.

Завдання дисципліни: більш повно у студентівсформувати свої професійні інтереси та визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу