Факультет фінансів

Інвестування

Мета науки: вивчення теоретико-методологічних та практичних засад щодо сутності та напрямів інвестування, зокрема у матеріальні та нематеріальні активи, грошові банківські вклади, права на користування природними ресурсами, цінні папери.

Завдання науки: більш повно у студентівсформувати свої професійні інтереси та визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та бізнесу.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- використовувати у логічній послідовності базові поняття інвестування;

- правильно застосовувати методичний інструментарій організації інвестиційного процесу;

- оцінювати стан та кон‘юнктуру інвестиційного ринку;

- визначати та аналізувати чинники інвестиційного клімату;

- оцінювати та аналізувати доцільність і ефективність реалізації інвестиційних проектів;

- визначати джерела фінансування інвестиційної діяльності та здійснювати їх оптимізацію;

- розраховувати вартість фінансових інструментів та їх дохідність;

- використовувати інструментарій  інвестиційного менеджменту.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету