Факультет фінансів

Була проведена відкрита лекція з навчального курсу бакалаврського рівня "Фінансове прогнозування і бюджетування" на тему: "Технологія формування основних бюджетів підприємства"01 Квітня 2024р.

Доцентом кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, к. е. н. Юркевич Оксаною Миколаївною 29.03.2024 року була проведена  відкрита лекція  з навчального  курсу бакалаврського рівня "Фінансове прогнозування і бюджетування" на тему: "Технологія формування основних бюджетів підприємства".

На початку лекції було висвітлено теоретичні питання в частині  базових норм, правил, підходів  складання фінансової звітності, на яких базуються основні бюджети підприємства, такі як Бюджет фінансових результатів, Бюджет руху грошових коштів та Прогнозний баланс.

В другій частини заняття лекторка на прикладі  продемонструвала  взаємодію трьох основних бюджетів. Були обраховані нерозподілений прибуток, чистий рух грошових коштів та складено Прогнозний баланс. Особлива увага акцентувалась на розумінні різниці між надходженнями і доходами, виплатами і витратами,  застосуванні методу нарахувань визнання доходу, принципу відповідності відображення витрат, виникненню і відображенню в бюджетах запасів готової продукції, сировини та матеріалів, дебіторського та кредиторської заборгованості, амортизаційних відрахувань, відсотків бо борговому капіталу, визначенню податкового зобов'язання, податкового кредиту, та ПДВ, яке підлягає сплаті в бюджет, принципу подвійного запису тощо.

Прогнозний баланс зійшовся!

 

Лекцію відвідали викладачі кафедри: проф. Майорова Т.В., доцент Островська О.А., доцент Урванцева С.В.