Факультет фінансів

Анонси

 • 10 Листопада 2020
 • 09 Вересня 2020

  Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми економіки та фінансів"

  Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ»
 • 24 Травня 2020

  Вступ 2020

  Шановні вступники на програми кафедри фінансів, ви маєте можливість стати бакалавром, магістром чи PhD, опановуючи знання і вміння провідного економічного університету України, адже через 4-5 років велике значення матиме саме авторитет університету, який ви закінчите, а не державний стандарт диплому магістра чи бакалавра як було дотепер.  Пропонуємо до Вашої уваги інформацію про засади діяльності та цінності кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Фінанси – це не гроші, а інструменти, способи і технології акумуляції, розподілу та перерозподілу виражених у грошовій вартості ресурсів. Фінанси – основна частина ринкових відносин і, одночасно, важливий інструмент реалізації державної (національної) або громадської політики. Менеджмент державних (а на сьогодні і публічних) фінансів, зокрема щодо державного та місцевих бюджетів, фінансів підприємств з державною чи комунальною власністю, пов’язаних приватних одержувачів коштів з бюджетів, проведення фінансових операцій в сфері зовнішньоекономічних відносин, прогноз та аналітика фінансового ринку, побудова індивідуальної фінансової траєкторії громадян вимагають спеціалістів високої кваліфікації, які мають знання міжнародного рівня. Найважливішою місією кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана вбачаємо примноження  фахівців з альтернативного управління фінансовими ресурсами як на ультра професійному рівні, так і на рівні фінансово освіченого громадянина. Фінансова грамотність громадян призводить до обґрунтованих рішень серед багатьох альтернативних. Фахівці дуже добре розуміються на особливостях формування, розподілу і використання фінансових ресурсів як кожною сім’єю, кожною територіальною громадою, так і владою різних видів, урядом країни, на взаємозв’язках у глобальних фінансах. Вміють правильно передбачати та реагувати. Актуальним у цифрову еру глобалізації та змін є вміння будувати і впроваджувати власну фінансову траєкторію, використовуючи індивідуальні або спільні ресурси для створення власних фінансових запасів, фондів та правильно використовувати їх надалі з бажаним результатом. Розуміння сутності і функцій фінансів осучаснюють знання і навички управління фінансами на всіх рівнях та дозволяють підвищувати кваліфікацію упродовж життя. У програмах ви матимете змогу: 1. Обирати індивідуальну траєкторію навчання. 2. Вибрати семестрове навчання або стажування у ЗВО за кордоном (наприклад, Німеччини). 3. Суміщати практичне застосування знань відразу з робочою практикою на дуальному навчанні. 4. Вивчати дисципліни іноземною мовою. 5. Отримати гарантовану базу практики, якщо ви прихильник традиційного навчання. 6. Та багато інших сучасних освітніх можливостей. Кафедра має посилену наукову базу, власну наукову школу. За бажанням студента можна займатися науково-дослідною діяльністю на будь якому етапі навчання. Така діяльність виховує навички відповідальності та самостійності, а лідерські здібності розвивають виступи та захисти робіт. Наші студенти вміють працювати індивідуально та в командах, вчаться формулювати та захищати свою точку зору. Студенти КНЕУ та кафедри фінансів зокрема вирізняються чудовими навичками з управління. Високий відсоток випускників КНЕУ та зокрема кафедри фінансів серед менеджерів. Запрошуємо на магістратуру кафедри фінансів, адже наші студенти пишаються своїм званням магістра. Отримавши диплом бакалавра з фінансів чи митної справи, перед нашими студентами постає непросте питання: «Яку магістерську програму обрати? Чи продовжувати навчання?». Звичайно, всі без виключення студенти прагнуть бути найкращими, найрозумнішими та найбільш конкурентними спеціалістами на ринку праці України. Магістратура надає можливість навчатися на освітньо-професійній програмі «Фінанси» із елементами найкращих економічних програм Європи. Магістерський рівень вирізняється максимальним практичним спрямуванням, тренуванням студентів проводити та презентувати власні дослідження, розвитку “softskills” та налагодженні зв’язків із майбутніми роботодавцями.  Кафедра фінансів приділяє велику увагу академічній доброчесності. Студенти за власним бажанням визначають свій напрямок в подальшому навчанні. Самостійно обираючи тему магістерської роботи, яка є їм найбільш близькою для розуміння, вони тим самим отримують від кафедри фінансів місце проходження практики. Кафедра фінансів обов’язково забезпечує всіх своїх студентів-магістрів безкоштовною та гарантованою базою практики. А саме: роботою в органах системи Міністерства фінансів України, Державної податкової та митної служб України, Державній казначейській службі України, Державній аудиторській службі України (або Офісі фінансового контролю), Рахунковій палаті України чи на базі практики, обраній Вами самостійно.  Але у студента немає обов'язкової потреби у самостійному пошуку місця практики чи матеріалів для диплому під час навчання в магістратурі. Крім того, провідні фахівці з бази практики та досвідчені викладачі кафедри фінансів здійснюють постійну консультаційну допомогу, яка враховує індивідуальні здібності кожного студента. Набуті знання під час практики допомагають випускникам реалізувати себе не лише в сфері державних фінансів, а й в будь-якій іншій сфері фінансової системи, оскільки маючи цей досвід студенти є більш привабливими для будь-якого працедавця. «Якщо є можливість отримати досвід роботи в фінансових органах держави, чого б не випробувати свої здібності?». Беручи активну участь в наукових студентських гуртках, дискусійних клубах, конференціях та олімпіадах, а також використовуючи набуті конкретні знання, студенти мають можливість вступити до аспірантури та самостійно досліджувати складний світ фінансів. Кафедра цінує студентів, які мають бажання продовжити свій шлях в науковій сфері і всіляко заохочує їх до цього. Бакалавр отримує фундаментальну освіту (за бажанням базисні дисципліни вивчаються іноземною мовою), володіє основами професійних знань, тому має можливість  або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів. Підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня магістр проводиться за освітньо-професійними програмами "Фінанси"    
 • 25 Лютого 2020

  Міжнародна конференція для студентів та дослідників (КНЕУ) Конференція відбудеться у дистанційному вигляді.

  Шановні колеги! Наукове товариство та кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у кооперації з Університетом міста Бремен (Німеччина), Економічним університетом у Вроцлаві (Польща), та  Centre for blended value studies запрошують студентів та дослідників взяти участь у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в фінансовій системі України: виклики сьогодення", яка відбудеться  25 березня 2020 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).   Робочі мови: англійська та українська.
 • 25 Лютого 2020

  Запрошуємо до аспірантури КНЕУ-UNIBremen

  ШАНОВНІ СТУДЕНТИ-МАГІСТРИ, Якщо Ви плануєте продовжувати наукову діяльність і вступати до аспірантури, пропонуємо Вам унікальну можливість підготовки та захисту дисертаційної роботи під спільним керівництвом докторів наук з КНЕУ ім. В. Гетьмана та одного з найкращих молодих університетів світу - Університету міста Бремен (Німеччина) за кошти Німецького фонду академічної мобільності (DAAD). Запрошуємо Вас прийняти участь у відкритому відборі (2 вакантні позиції), який відбудеться в пн 23.03.2020 року о 10-00 годині в 263 аудиторії (1 корпус КНЕУ ім. В. Гетьмана)."
 • 28 Січня 2020

  Шановні студенти, запрошуємо до участі в Олімпіадах з дисциплін!

  18 лютого 2020 року (вівторок) о 13.15 в аудиторії, яку слід уточнити на оголошеннях перед Олімпіадами відбудеться І етап Всеукраїнської Студентської Олімпіади за предметними компетентностями "Фінанси", "Податкова система України" та "Фінансова безпека". Запрошуємо студентів долучатися. Деталі про місце проведення ІІ Етапу Олімпіад у наказі МОН за посиланням https://drive.google.com/file/d/1ebgJk6CchVhB_jCxy2qEryv9P8LsnbuP/view
 • 30 Вересня 2019

  Міжнародна науково-практична конференція

  Шановні колеги! Наукове товариство та кафедра фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у кооперації з Університетом міста Бремен (Німеччина), Економічним університетом у Вроцлаві (Польща), та  Centre for blended value studies запрошують студентів та дослідників взяти участь у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні питання економіки та фінансів", яка відбудеться 30 жовтня 2019 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).   Робочі мови: англійська та українська.   ДЛЯ УЧАСТІ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ДО 25 жовтня 2019 РОКУ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ (kafin_konf@ukr.net): заявку на участь за google формою  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjtFruP-ruUuHc_TaVCquYAkcW3ao8SXavQouTUbhJqJ5MQw/viewform файл із тезами доповіді електронною поштою рецензію наукового керівника на доповідь електронною поштою (для студентів та аспірантів).   Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА! За результатами конференції буде сформований електронний збірник наукових праць, який може бути зарахований у збільшення друкованих аркушів наукової роботи  
 • 03 Квітня 2019

  "Щорічна наукова студентська конференція КНЕУ "Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти"

  13 травня 2019 року відбудеться щорічна наукова  студентська конференція КНЕУ  на тему "Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти"  яка буде проходити у форматі  круглого столу:  І блок - " Інноваційна модель розвитку макрофінансової стабілізації в Україні " ІІ блок - " Роль фінансового ринку у макрофінансовій стабілізації в Україні"
 • 14 Лютого 2019

  International scientific conference “FINANCIAL INFRASTRUCTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (March 19, 2019)

  "International scientific conference “FINANCIAL INFRASTRUCTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (March 19, 2019)"   Оргкомітет запрошує студентів та молодих вчених взяти участь у роботі щорічної МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ", яка відбудеться 19 березня 2019 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).  Запрошуємо до реєстрації за посиланням https://docs.google.com/forms/d/11FGNnAmZh4IlhLHsmUnU_BtX-J8GFaDfYuDy30QXEBA/edit Робочі мови практичного семінару: українська, російська, англійська.  
 • 11 Лютого 2019
перша :: 1 2 :: Остання