Факультет фінансів

Котіна Ганна Михайлівна

Кафедра:Кафедра фінансів імені Віктора Федосова
Посада:доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:16 років
Біографія:

З 2006 по 2010 рік навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі фінансів. З 2010 по 2012 рік працювала на посаді асистента кафедри фінансів, з 2012 року обіймала посаду старшого викладача кафедри фінансів, нині є доцентом кафедри фінансів. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування податкових надходжень бюджету» зі спеціальності: 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит». З 2015 по 2017 рік обіймала посаду Заступника директора Інституту підвищення кваліфікації КНЕУ. З вересня 2017 року по вересень 2019 року була докторантом кафедри фінансів

Нині є доцентом кафедри фінансів та Головою Ради молодих вчених КНЕУ, Співорганізатор бі-національного проекту підготовки PhD-досліджень, Член Вченої ради КНЕУ, Член робочих груп з акредитації освітніх програм здобувачів трьох рівнів вищої освіти,  Експерт з акредитації (ДОУ «Навчально-методичний центр якості освіти»).

Для підвищення фахового рівня проходить стажування в наукових установах країн ЄС, зокрема, восени 2015 року стажувалась в Академічному співтоваристві імені Міхала Балудянського (м. Братислава, Словаччина), зимою 2017 року — в Німецькому університеті адміністративних наук м. Шпайєр (Німеччина), влітку 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 років — в Університеті м. Бремен (Німеччина), восени 2021 року — в Байройтському Університеті (Німеччина), навесні 2022 року —в Університеті Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (Франція) та Університеті штату Вашингтон (м. Пульман, США), та приймає активну участь у міжнародних семінарах та воркшопах. Зокрема, за останні 5 років була учасником наукових заходів в Німеччині: м. Мюнхен (EU Business School), м. Шпайєр (Німецький університет адміністративних наук) та м. Бремен (Університет міста Бремена), Іспанії, м. Барселона (EU Business School), Австрії, м. Відень (International Institute for Social and Economic Sciences (IISES)), Китаю, м. Гонг-Конг (Society for Interdisciplinary Business & Economic Research (SIBR). Крім того, Котіна Г.М. за останні 5 років прослухала більше 100 семінарів та публічних лекцій представників світової фінансової спільноти в рамках проекту Модернізації управління державними фінансами (GIZ), Київської школи економіки (KSE).

Член комітету з Інтернаціоналізації Центру міжнародної академічної мобільності КНЕУ. З 2016 року ініціатор та співорганізатор численних міжнародних науково-практичних заходів з провідними європейськими Університетами – Німеччини, Польщі, Болгарії, тренер Програм підвищення кваліфікації державним службовцям (ІПО КНЕУ). Учасник міжнародних науково-дослідних проектів за підтримки DAAD та Erasmus`+ програм. Співорганізатор Green Business School (КНЕУ) та член Громадської організації «CBVS»

Відзначена подяками та грамотами за високі досягнення в інноваційній діяльності КНЕУ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 років), за значний вклад у розвиток науки в економічній сфері та активну участь у підготовці висококваліфікованих спеціалістів органами Державної фіскальної служби України (2016, 2017 роки), за високий науово-педагогічний професіоналізм у підготовці переможців конкурсів наукових робіт студентів (2020 рік), Почесною Грамотою за вагомий внесок в організацію та розвиток дослідницької та інноваційної діяльності Університету (2020 рік), за підготовку переможця міжнародного конкурсу накових робіт аспірантів (2021 рік), за високий рівень підготовки та організацію участі студентів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт у 2020 році (2021 рік), за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну нуково-педагогічну діяльність (2021 рік)

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць. Має 4 авторських свідоцтва, публікації в журналах, що входять до науковометричних баз даних Scopus та Web of Science, 3 параграфи в колективних монографіях, 1 підручник у співавторстві, 5 навчальних посібників у співавторстві (4 з яких з грифом МОН), більше 30 тез конференцій (28 міжнародних, в т.ч. 24 після захисту кандидатської дисертації)), приймає активну участь у науково-творчій роботі студентів і молодих вчених та організаційно-просвітницькій діяльності Університету.

Розробник та співрозробник інноваційних курсів для студентів першого та другого освітнього рівня — «Макрофінансовий ризик-менеджмент», «Макрофінансове планування» та «Макрофінанси». З 2017 року співрозробник та лектор блок-курсу «Публічний сектор та мультирівневе управління» Університету м. Бремен (Німеччина). Лектор курсу "Оподаткування в перехідних економіках" та "Оподаткування та децентралізація в країнах, що розвивають та з перехідними ринками" в Літній школі факультету бізнесу та економіки Університету міста Бремен (Німеччина)

Ініціатор та співкоординатор пілотного проекту дуальної освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» в КНЕУ (з 2019 року) в кооперації з аудиторськими компаніями ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК Україна» та ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»

За час роботи на кафедрі викладає дисципліни – «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Фіскальна політика», «Макрофінансовий ризик-менеджмент», «Макрофінансове планування», «Публічний сектор та мультирівневе управління», «Макрофінанси».

Викладає українською та англійською мовами