Факультет фінансів

Мельник Віктор Миколайович

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Професор кафедри фінансів
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 29 років
Біографія:

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Податки та їхній вплив на виробництво" (спеціальність "Фінанси, грошовий обіг і кредит").

У 2002 році отримав вчене звання доцента.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії» (спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»).

У 2011 році йому присвоєно вчене звання професора.

Автор і співавтор понад 140 публікацій (з яких 21 монографія, 13 навчальних посібників), присвячених переважно питанням оподаткування та адміністрування податків.

У 2009-2011 рр. був членом експертної ради з економічних наук Вищої атестаційної комісії України. У рамках співпраці з владними органами був помічником-консультантом Народного депутата України та співавтором законопроектів з питань оподаткування, в яких знайшли практичну реалізацію результати наукових досліджень. Згідно наказу Міністерства фінансів у 2010 році був керівником однієї з груп наукового супроводження проекту нині чинного Податкового кодексу та підготовки науково-практичного коментаря до цього кодексу. Є членом редакційних колегій чотирьох фахових журналів. Був науковим керівником 29 кандидатів економічних наук та науковим консультантом 4 докторів економічних наук.