Факультет фінансів

Опарін Валерій Михайлович

Кафедра: Кафедра фінансів імені Віктора Федосова
Посада: Завідувач кафедри фінансів
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 45 років
Біографія:

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Планування прибутку промислових об’єднань в умовах АСУ» зі спеціальності: 08.00.10 - «Фінанси, грошовий обіг і кредит», а у 2006 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти)» зі спеціальності: 08.04.01 - «Фінанси, грошовий обіг і кредит».
У 1984 році йому присвоєно вчене звання доцента, а у 2001 році звання професора.
Автор 10 монографій, 4 підручників та 9 навчальних посібників, понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Керує підготовкою кандидатських і докторських дисертацій. Ним обґрунтовано основну ознаку фінансів — рух грошових потоків, запропоновано структуризацію фінансової системи за рівнем економічної системи, визначено засади оптимізації функціонування фінансової системи в частині розміщення фінансових ресурсів та розподілу і перерозподілу створеного ВВП.
Напрями наукових досліджень пов’язані з фінансовою системою, фінансовою інфраструктурою,  фіскальною політикою та публічними фінансами.