Факультет фінансів

Паєнтко Тетяна Василівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: професор кафедри фінансів
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні» зі спеціальності: 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит», а у 2014 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Фіскальне регулювання фінансових потоків в інституціональній економіці» зі спеціальності: 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».
У 2007 р. присвоєне вчене звання доцента. У 2014 р. присвоєне вчене звання професора. У 2018 р. присвоєно кваліфікацію судового експерта-економіста.

Автор 2 одноосібних монографій, 10 розділів у колективних монографіяч, 6 навчальних посібників з грифом МОН, понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Напрями наукових досліджень пов’язані з проблемами публічних фінансів та фінансових ринків.